9 logo 1PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJE:

Teatr Animacji w Poznaniu


WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie,
  • PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Opis klasy:

Będziemy wspierać każdego  we wszechstronnym humanistycznym rozwoju, miedzy innymi poprzez rozmowy o kulturze, historii literatury, prozie i poezji współczesnej, teatrze, filmie i sztuce.

Historia obok języka polskiego stanowi podstawę wykształcenia humanistycznego. W naszym liceum to nie tylko przedmiot przygotowujący do zdania matury – to również PASJA, którą można rozwijać podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych z pomocą multimediów i projektów; w ramach poszerzania zainteresowań podczas debat oksfordzkich (Klub Pana Cogito), udział w projektach pozaszkolnych – „Trwała Pamięć Pokoleń” Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS, Dąb Katyński poświęcony pamięci por. Leona Lebensarta; żywa historia w autorskim projekcie „Przywrócić Pamięć Powstania Wielkopolskiego” pod patronatem Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbór- Muśnickiego w Lusowie oraz Sekcja Szkolna Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman, której członkowie uczestniczą w wielu pokazach.

W świecie sztuki można będzie spotkać się z zawodowcami i to w zupełnie nieszkolnych przestrzeniach, w maskaprawdziwym teatrze, na prawdziwej scenie, w tym  w ramach współpracy z Teatrem Animacji.  W tej klasie każdy będzie mógł zrealizować projekt teatralny, lub filmowy.  Szkoła dysponuje specjalną niewielką salą teatralną, w której można oswoić się ze sceną. Podczas wspólnych dyskusji o ciekawych filmach można będzie rozwijać swoje umiejętności recenzowania.

Uczniowie tych klas podejmują liczne inicjatywy twórcze, w których są wspierani przez szkołę, m.in. projekty muzyczne,  debaty, konkursy recytatorskie i inne.
 

Klasa teatralno – filmowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: teatrologia, filologia polska, prawo, socjologia, administracja, historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, filologia języka angielskiego.

klasaA

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język polski, język angielski, historia.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: warsztaty teatralne, przyroda.