KLASA AKADEMICKA

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ: UAM logo

  • Wydział Biologii UAMlogoup
  • Wydział Chemii UAM
  • Uniwersytet Przyrodniczy

 

WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Uniwersytetem Medycznym
  • Politechniką - Poznańską
  • Ogrodem Botaniczny
  • Fundacją Drużyna Szpiku
  • Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

Opis klasy:

praktykantka z Martą

pokaz chemiczny

 

 

 

 

 

klasaC-2

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: fizyka w medycynie lub elsperyment przyrodniczy, historia i społeczeństwo
mikroskopowanie


Z naszą pomocą zdobędziesz podstawy do dalszej edukacji na kierunkach, takich jak np.: biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, architektura krajobrazu, medycyna,  pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, kryminalistyka.

 

W klasie biologiczno – chemicznej proponujemy młodym ludziom naukę w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznej i chemicznej oraz w terenie. Dzięki temu nasi uczniowie podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Często na wyższych uczelniach uczestniczą w wykładach, sympozjach, ćwiczeniach laboratoryjnych i terenowych z zakresu współczesnej biologii i chemii pod czujnym okiem pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Swoją pasję młodzież może rozwijać realizując szkolne projekty m. in. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki u Zamoyskiej. Uczniowie aktywnie uczestniczą w sympozjach naukowych i konkursach („Od laika do przyrodnika”, „Przyroda w moim obiektywie” czy Olimpiada wiedzy ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności). Angażują się również w programy prozdrowotne np. „Transplantacja drugie Życie”, „Wybierz życie – pierwszy krok”. Organizujemy na terenie liceum Dni Zdrowia.


  Koniecznie zobacz co robiliśmy w ostatnich latach !