WSPÓŁPRACUJEMY m. in. z:

  • Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniumiastopoznaj logo
  • Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
  • poznańskim portalem miastopoznaj.pl
  • Fundacją Mam Media
  • Klubem Dziennikarskim przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu

Opis klasy:

W klasie dziennikarsko - medialnej pomożemy wzrosnąć poczuciu wartości każdego ucznia, tak aby poczuł, że jego opinia ma wpływ na innych, że  słowo naprawdę wiele znaczy i wiele zmienia. Tutaj będzie można rozwinąć skrzydła, literatura i historia staną się pasją. Historia obok języka polskiego stanowi podstawę wykształcenia humanistycznego. W naszym liceum to nie tylko przedmiot przygotowujący do zdania matury. W ramach zajęć pozalekcyjnych będzie możliwość poszerzania zainteresowań podczas debat oksfordzkich (Klub Pana Cogito), udział w projektach pozaszkolnych – „Trwała Pamięć Pokoleń” Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS i wielu innych.

W tej klasie, podczas cotygodniowych warsztatów, będzie można zostać wydawcą gazety, dziennikarzem piszącym felietony na każdy temat. Jeśli ktoś lubi fotografować, czy rysować to będzie mógł zająć się szatą graficzną szkolnej Gazety O!Krzyk. A  ci, którzy kochają radio, to także znajdą tu swoje miejsce, przygotowując audycje do szkolnego radio Scool.

Wwywiad szkolnym świecie mediów i blogów będzie można się spotkać z profesjonalistami. Uczniowie będą przeprowadzać sondy i napiszą swój  fotoreportaż.

Podczas zajęć z dziennikarzami prasowymi i radiowcami, z wykładowcami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, z prelegentami Collegium da Vinci, a także z prawnikami z Okręgowej Izby Radców Prawnych (patronat nad klasą) uczniowie dowiedzą się nie tylko jak pisać, ale jak chronić to, co napisali, jak cenna jest intelektualna własność publikowana na stronach internetowych.

Klasa dziennikarsko – medialna przygotuje Cię do studiów na bardzo atrakcyjnych kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach, public relations, politologia, filologie, prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język polski, historia, widza o społeczeństwie

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: warsztaty dziennikarskie, przyroda.


klasaB-1