PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ: swps logologoupUAM logo

  • Ambasada Królestwa Hiszpanii w  Warszawie
  • Wydział Anglistyki UAM
  • Wydział Biologii UAM
  • Uniwersytet Przyrodniczy
  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom rozszerzony

II język: język hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin (od podstaw, lub kontynuacja w zależności od poziomu grupy) w wymiarze 2+2 godz. tygodniowo = 480 godzin w całym cyklu nauczania

W klasie psychologiczno-językowej proponujemy uczniom warsztaty psychologiczne, podczas których pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz relacji społecznych, uczą się poznawać siebie, jak radzić sobie ze stresem, rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, a także językowe.

W trakcie spotkań z profesjonalistami na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS uczniowie stają w roli negocjatora, coacha, terapeuty, tutora.

Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonych salach biologicznych oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości w trakcie wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych także w formie online.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób organizowane są:

  • z języka angielskiego letnie warsztaty językowo-kulturowe w Londynie,
  • zajęcia w British Council,
  • z języka hiszpańskiego kursy językowe w Hiszpanii: Malaga, Alicante, Grenada, Barcelona, Madryt i inne (wyjazdy językowe są organizowane przy współpracy z Biurem Radcy ds. Edukacji szkoły językowej na terenie Hiszpanii),
  • warsztaty językowe w Instytucie Cervantesa.

Uczniowie tej grupy mają możliwość, po zdaniu egzaminu, uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego DELE z języka hiszpańskiego  na poziomach A2,B1,B2,C1,C2.

.

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty psychologiczne od drugiej klasy, w pierwszej klasie przedmiot dodatkowy zajęcia psychologiczne

 

 

Zobacz, w jakich zajęciach uczestniczyliśmy:

Aktywność przyrodnicza 2019 - 2020

Zobacz co robiliśmy z biologii w ostatnich latach! 

Klasa psychologiczno-językowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: filologie języków obcych, lingwistyka stosowana, językoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, kognitywistyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, kryminalistyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.