OFERTA DLA ABOLWENTÓW GIMNAZJÓW

Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

Dodatkowe wymagania

G_1A
teatralno-filmowa

język polski

język angielski

historia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. j. angielski

 

G_1B
biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. chemia

 

G_1C
psychologiczno-językowa

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. angielski

 

G_1D1
dziennikarsko-medialna

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. wiedza o społeczeństwie

 

G_1D2
dwujęzyczna
z j. angielskim

historia

geografia

angielski (kontynuacja)

francuski (do wyboru)

hiszpański (do wyboru)

niemiecki (do wyboru)

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. geografia

test kompetencji językowych