Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

sprawdzian kompetencji językowychKandydaci pisali test w szkole z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata. W gmachu XXV LO sprawdzian kompetencji językowych odbył się 10 czerwca.