Data

Zadanie

Odpowiedzialni

01.09.21

godz. 900

śr.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – klasy III

82. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

samorząd uczniowski z opiekunem,

kl. 2C1, p. P. Krygier

01.09.21

godz. 1000

śr.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022

ks. M. Zamelek

01.09.21

godz. 1100

śr.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 –
klasy I i II

82. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

dyrekcja

samorząd uczniowski z opiekunem

01.09.21

śr.

Zapoznanie uczniów z procedurami Covid, zasadami BHP

wychowawcy

06.09.21

pon.

Zebranie rodziców

kl. 1A – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 1B   – godz. 18.00 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

07.09.21

wt.

Zebranie rodziców

kl. 1C – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 1D   – godz. 18.00 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

08.09.21

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrekcja

09.09.21

czw.

Zebranie rodziców

kl. 3g_A – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3g_B   – godz. 17.45 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

10.09.20

pt.

Zebranie rodziców

kl. 3g_C – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3g_D  – godz. 17.45 – aula

dyrekcja, wychowawca

wychowawca

13.09.21

pon.

Zebranie rodziców

kl. 3p_A – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3p_B – godz. 17.45– aula

wychowawcy

14.09.21

wt.

Zebranie rodziców

kl. 3p_C – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 3p_D– godz. 17.45 – aula

kl. 3p_E – godz. 17.45 – II piętro

wychowawcy

15.09.21

śr.

Zebranie rodziców

kl. 3p_E – godz. 17.45 – aula

wychowawca

15.09.21

śr.

Termin wgrania na serwer i umieszczenia w dzienniku elektronicznym planów dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele

16.09.21

czw.

Zebranie rodziców

kl. 2A – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 2B – godz. 17.45  – aula

wychowawcy

17.09.21

pt.

Zebranie rodziców

kl. 2C1 – godz. 17.45 – sala gimnastyczna

kl. 2C2 – godz. 17.45 – aula

wychowawcy

17.09.21

pt.

82. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

kl. 1D, p. I. Gałężewska

20.09.21

pon.

Termin oddania wydrukowanych planów pracy wychowawczej i wgrania na serwer

wychowawcy

16-29.09.21

 

Salon Maturzystów

klasy trzecie z wychowawcami

22.09.21

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący  RR, dyrekcja

29.09.21

śr.

Otrzęsiny beanów

kl. 2C2, p. A. Woch-Kmieciak 

wrzesień-czerwiec

 

Współpraca z Poznańską Izbą Radców Prawnych

p. S. Lisiewicz-Lorenc, p. M. Gronowski, p. A. Ekiert-Sierżant,

wrzesień-czerwiec

 

Szkolny Klub Pana Cogito, którego celem jest  między innymi przygotowanie do Poznańskiej Ligi Debat Oksfordzkich

p. M. Giebel

wrzesień-czerwiec

 

Działalność Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XXV LO

p. I. Płocińska

październik

 

Wydanie piątego numeru „Roczników STPN XXVLO”

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

wrzesień/październik

 

Konkurs Fundacji Zakłady Kórnickie o Generałowej Jadwidze Zamoyskiej

p. S. Lorenc – Lisiewicz, p. I. Płocińska - koordynatorzy

wrzesień/październik

 

XXIX Konkurs Fotograficzny „Przyroda w moim obiektywie”

p. E. Steciąg

wrzesień/październik

 

Wyjazd uczniów klas I do Kórnika

wychowawcy klas I i ich zastępcy

wrzesień/październik

 

Konkurs Olimpus

 

październik

 

Matematyka w obiektywie

 

październik 

 

Wybory do Samorządu

samorząd uczniowski z opiekunem

październik

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

14.10.21

czw.

Dzień Edukacji Narodowej

 

15.10.21

pt.

Dzień Patronki, śniadanie z wychowawcą. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień Papieski – rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

samorząd uczniowski z opiekunem

kl. 3p_A - p. S. Maj

ks. M. Zamelek, p. P. Janowicz

20.10.21

godz. 1615

śr.

Rada pedagogiczna – wyniki matur/szkolenie, dostosowania

 

dyrekcja, wszyscy nauczyciele,

27.10.21

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

 

Przewodniczący  RR

22.10.21

pt.

Termin oddania wydrukowanych arkuszy ocen

wychowawcy klas I, zastępcy wychowawców

październik / listopad

 

Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych u Pijarów

 

listopad

 

Akcja Czytaj PL

 

04.11.21

czw.

Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

samorząd uczniowski z opiekunem

10.11.21

śr.

Szkolne obchody Święta Niepodległości,

opieka nad grobami na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan

Kl. 3p_E – p. M. Kuk-Jędrzejczak

p. S. Sporny

11.11.21

czw.

Święto Niepodległości

p. M. Gronowski, poczet sztandarowy

 

12.11.21 pt. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

17.11.21

1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

30.11.21

wt.

Termin wystawienia zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

01.12.21

śr.

Zebrania rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

listopad / grudzień

 

Konkurs na polsko-angielską recytację i interpretację

 

grudzień

 

Konkurs niemieckiej poezji – Lesen gehen

 

grudzień

 

Supermatematyk

 

07-09.12.21

wt. - czw.

Rekolekcje szkolne

ks. M. Zamelek, p. P. Janowicz,

wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący warsztaty,

wszyscy pozostali nauczyciele

08.12.21

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

13.12.21

pon.

Dzień pamięci 13 Grudnia w  40. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

p. M. Giebel, p. B. Ellert, p. Lorenc-Lisiewicz, S. Sporny

21.12.21

wt.

Obchody 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

kl. 3p_C, p. I. Płocińska 

22.12.21

śr.

Opłatek szkolny i opłatki klasowe. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

kl. 2A, p. J. Popławska

23-31.12.21

czw.-pt.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

24.12.21

pt.

Wigilia dla ubogich na MTP

ks. M. Zamelek, p. P. Janowicz

07.01.22   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

10.01.22

pn.

Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych i podania ich uczniom do wiadomości

każdy nauczyciel

12.01.22

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjnej

wszyscy nauczyciele

13.01.22

czw.

Termin oddania sprawozdań  z realizacji planu rozwoju zawodowego i innych sprawozdań

nauczyciele odbywający staż

 

sob.

Studniówka

 

17.01 -28.01.22

 

Ferie zimowe

--------------------------------

31.01.22

pn.

Początek II półrocza

 

luty - marzec

 

Konkurs na Klasę Roku

p. E. Steciąg- koordynator,

wszyscy  nauczyciele

02.02.22

godz.

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej analiza wyników i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

09.02.22

godz. 1730

śr.

Zebranie rodziców

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

16.02.22

godz.

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący RR

21.02.21

pon.

Dzień psychologii w Międzynarodowy Dzień Psychologa

p. O. Talaczyńska

marzec

 

Obchody 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

nauczyciele historii i WOS

marzec

 

Konkurs filmowy

p. I Gałężewska

marzec

 

Obchody 100-lecia powstania Klubu Piłkarskiego Lech Poznań

 

marzec/kwiecień

 

Dzień Przedsiębiorczości

p. S.Lorenc-Lisiewicz, p. M. Kuk-Jędrzejczak,

uczniowie klas drugich i trzecich

11-13.03.22

pt., sob., niedz.

Targi edukacyjne

p. A. Kalus, p. M. Gronowski,

wszyscy nauczyciele

……..03.22

pn., wt.

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu

ks. M. Zamelk, wychowawcy klas III

15.03.22

wt.

Termin wystawienia zagrożeń w klasach III

wszyscy nauczyciele

16.03.22

godz. 1730

śr.

Zebrania z rodzicami (w klasach III po gimnazjum (zagrożenia))

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

17.03.22

czw.

Dzień Świętego Patryka

p. P. Krygier

23.03.22

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkolenie

 

dyrekcja,

wszyscy nauczyciele

26.03.22

godz. 1000 – 1200

sob.

Drzwi otwarte

kl. 3p_D, p. M. Ratajczak – Szczerba

kl. 2B, p. M. Januszewska,

wszyscy nauczyciele

….03.22

sob – pt.

Przyjazd uczniów z Hemmoor (Niemcy)

 p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska, p. M. Kuk-Jędrzejczak

kwiecień

 

Udział w XXIV Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

zainteresowani nauczyciele z wybranymi klasami

kwiecień

 

17. Rocznica śmierci Jana Pawła II (wystawa)

p. P. Janowicz, ks. M. Zamelek

kwiecień

 

Akcja krwiodawstwa

p. E. Steciąg, Szkolna Drużyna Szpiku

kwiecień

 

Konkurs piosenki francuskiej

 

kwiecień

 

Międzyszkolny turniej piki siatkowej dziewcząt

Międzyszkolny turniej piłki nożnej chłopców

p. A. Lenartowska, p. S. Maj, p. p. M. Żurczak

kwiecień - czerwiec

 

Szkolny projekt na 100-lecie budowy portu w Gdyni

 

07.04.22

czw.

Dzień Zdrowia

M. Bekas, E. Steciąg, I. Batura, A. Szymanowska

08.04.22

od godz. 1600 – 1800

pt.

Drzwi otwarte

kl. 3p_D, p. M. Ratajczak – Szczerba

2B – p. M. Januszewska,

wszyscy nauczyciele

13.04.22

śr.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

kl. 1D, p. I. Gałężewska 

14.04-19.04.22

czw.-wt.

Przerwa świąteczna

--------------------------------

20.04.22

śr.

Wystawienie uczniom klas III po gimnazjum rocznych ocen przewidywanych.

wszyscy nauczyciele

22.04.22

pt.

Światowy Dzień Języka Hiszpańskiego

p. P. Krygier

22.04.22

pt.

Dzień Ziemi

Rajd ekologiczny

p. M. Kuk-Jędrzejczak

p. M. Ratajczak-Szczerba

25.04.22

pon.

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych w klasach III po gimnazjum i podanie ich do wiadomości

wszyscy nauczyciele

26.04.22

godz. 1600

wt.

Zebranie wychowawców klas III po gimnazjum – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, wzajemna weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

27.04.22

godz. 1615

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas III po gimnazjum, szkolenie z procedur maturalnych, szkolenie dot. regulaminu rekrutacji

dyrekcja, wychowawcy

28.04.22

do godz. 1200

czw.

Wydruk zweryfikowanych świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

wychowawcy

29.04.22

godz. ……

pt.

Zakończenie zajęć w klasach III – uroczyste pożegnanie

kl. 3p_B,p.  A. Darul

samorząd uczniowski z opiekunem

29.04.22

pt.

Pomoc w przygotowaniu sal na egzaminy maturalne

nauczyciele wychowania fizycznego

maj

 

Szkolne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

kl. 1A, p. M. Żurczak

02.05.22

pn.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

04,05,06,09.05.22

 

śr.-pon.

Pisemne egzaminy maturalne (j. polski, j. angielski, matematyka, przedmioty rozszerzone).  Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele – wg odrębnego harmonogramu

10.05.22

wt.

Termin wystawienia zagrożeń, uzupełnienia ocen w dzienniku

wszyscy nauczyciele

11.05.22

godz. 1730

śr.

Zebranie rodziców, konsultacje (oceny, zagrożenia)

wychowawcy klas

18.05.22

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

czerwiec

 

Obchody 66. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

kl. 1B – p. E. Steciąg  

czerwiec

 

Wydanie szóstego numeru „Roczników STPN XXVLO”

p. I. Płocińska, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV LO

…..06.22

pn.-nd.

Wyjazd uczniów do Hemmoor (Niemcy)

p. A. Woch-Kmieciak, p. I. Płocińska

17.06.22

czw.

Boże Ciało

 

14.06.22

wt.

Podanie uczniom rocznych ocen przewidywanych.

wszyscy nauczyciele

15.06.22

godz. 1730

śr.

Posiedzenie Rady Rodziców

dyrekcja, Przewodniczący  RR

18.06.22   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

20.06.22

do godz. 1200

pn.

Ostateczny termin zatwierdzenia ocen rocznych i podanie ich uczniom do wiadomości (przez dziennik elektroniczny)

każdy nauczyciel

20.06.22

pn.

Ostateczny termin oddania wszystkich sprawozdań (indywidualnej pracy, z realizacji: planu rozwoju zawodowego, podstawy programowej, planu pracy wychowawczej, planów pracy zespołów przedmiotowych, pracy: pedagoga, biblioteki, pielęgniarki)

wszyscy nauczyciele

21.06.22

wt.

VI Piknik u Zamoyskiej

Dzień Międzynarodowy

samorząd z opiekunem, samorządy klasowe, uczniowie,  

wszyscy nauczyciele

21.06.22

godz. 1000

wt.

Zebranie wychowawców klas I, II i III po SZP – przygotowanie arkuszy i świadectw do druku, weryfikacja

wszyscy wychowawcy i ich zastępcy

22.06.22

godz. 1000

śr.

Dzień sportu

p. A. Lenartowska, p. S. Maj, p. M. Żurczak

wszyscy nauczyciele

22.06.22

godz. 1400

śr.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas I, II i III po SP.

wszyscy nauczyciele

22-23.06.22

godz. ……..

śr., czw.

Egzaminy klasyfikacyjne

zainteresowani nauczyciele

23.06.22

czw.

Wydruk świadectw, arkuszy ocen, listów pochwalnych i oddanie do podpisu

Porządki, zdanie sal przez wychowawców i opiekunów sal

wychowawcy klas I, II, III

23.06. 22

czw.

Zdanie dzienników.

wszyscy nauczyciele,  wychowawcy, zastępcy wychowawców

24.06.22

godz. 900

pt.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

kl. 1C,p. K. Witkowska - Szulc ,samorząd  uczniowski z opiekunem

28.06.22

godz. 1000

wt.

Zebranie zespołów przedmiotowych

– podsumowanie pracy, propozycje zmian w prawie wewnątrzszkolnym

– ostateczne ustalenie zagadnień i zestawów na egzaminy poprawkowe

wszyscy nauczyciele

28.06.22

godz. 1200

wt.

Zebranie zespołu wychowawczego- podsumowanie pracy, propozycje zmian

wszyscy wychowawcy

29.06.22

godz. 1000

śr.

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

30.06.22

godz. 1000

czw.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników
i nadzoru pedagogicznego

dyrekcja

01.07. 22

pt.

Zdanie arkuszy ocen przez wychowawców

wszyscy wychowawcy, zastępcy wychowawców

05.07.22

godz. 1100

wt.

Rozdanie świadectw maturalnych

wychowawcy klas III

kwiecień –

sierpień

 

Rekrutacja do klas I

dyrekcja, komisja rekrutacyjna

23.08.22

wt.

Egzaminy maturalne poprawkowe

dyrekcja, zesp egz.

24-25.08.22

śr.-czw.

Egzaminy poprawkowe

dyrekcja, komisje

26.08.22

godz. 900

pt. 

Przegląd szkoły

dyrekcja

26.08.22

godz. 1200

pt. 

Zebranie zespołu doradczego

dyrekcja, członkowie zespołu

29.08.22

godz. 1000

pon.

Zebranie zespołów przedmiotowych

przewodniczący zespołów, wszyscy nauczyciele

30.08.22

godz. 1000

wt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan pracy szkoły na rok 2022/2023

dyrekcja

01.09.22

godz. 900

czw.

Msza św.  rozpoczynająca rok szkolny 2022/2023

ks. M. Zamelek

01.09.22

godz. 1000

cz.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

82. rocznica wybuchu  II Wojny Światowej

kl. 1A, p. M. Żurczak,

Dyrekcja, Samorząd