Nazwa szkoły: XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
E-mail szkoły:

Telefon:

SEKRETARIAT CZYNNY

61 848 57 31

61 822 49 41

w godzinach 10-13

Adres szkoły: 60-655 Poznań, ul. Widna 1
DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Małgorzata Supłat
e-mail:

piątek 13.45 - 14.45 (konsultacje dla rodziców i uczniów)

WICEDYREKTOR:

mgr Iwona Płocińska
e-mail:

wtorek 13.45 - 14.45 (konsultacje dla rodziców i uczniów)