Nazwa szkoły: XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
E-mail szkoły:
Telefon:

61 848 57 31

61 822 49 41

Adres szkoły: 60-655 Poznań, ul. Widna 1
DYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Supłat
e-mail:
WICEDYREKTOR: mgr Małgorzata Bekas
e-mail: