W skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2022-2023 wchodzą:

 

Prezydium RR

Przewodniczący:

Marta Wiśniewska

Z-ca przewodniczącego:

Renata Hercka

Sekretarz:

Katarzyna Wielgusz

Skarbnik:

Włodzimierz Wieczorek

 

 

Komisja rewizyjna

 

Przewodniczący: Iwona Adamska
Członek: Ewa Błaszkowska

 

 

 Zapraszamy do współpracy !!!