W skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2023-2024 wchodzą:

 

Prezydium RR

Przewodniczący:

Hanna Stankiewicz

Z-ca przewodniczącego:

Mikołaj Piwerski

Skarbnik:

Włodzimierz Wieczorek

Sekretarz:

Justyna Siepietowska-Jarzyńska

 

 


 Zapraszamy do współpracy !!!

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2023-24

 

Konto Rady Rodziców

Wpłat można dokonywać na zebraniach rodzicielskich lub na konto Rady Rodziców prowadzone przez Santander Bank Polska, numer konta:

27 1090 2590 0000 0001 3340 0119
Na przelewie w tytule proszę umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.