Rok 1992
10.02. Anna Lipczyńska, mgr historii, nauczycielka Liceum św. Marii Magdaleny wygrała konkurs na dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego, zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
11.02. – 31.08. Tworzenie Szkoły od podstaw: zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników, remont zdewastowanego budynku po szkole podstawowej przy ul. Widnej 1, organizowanie wszystkich dziedzin życia szkolnego, tworzenie Statutu i innych dokumentów, egzaminy wstępne, rekrutacja do klas pierwszych.

DYREKCJA SZKOŁY
Dyrektorzy:
mgr Anna Lipczyńska 1992–2002
mgr Małgorzata Supłat 2002–

Wicedyrektorzy:
mgr Urszula Bestyńska 1993–1996
mgr Zofia Paszkiewicz 1996–2000
mgr Małgorzata Supłat 2000 – 2002
mgr Małgorzata Bekas 2002 -

mgr Agnieszka Kalus

mgr Urszula Krawczyk

UROCZYSTOŚCI, WYDARZENIA

1992/1993
1.09. Pierwszy dzwonek dla 266 uczniów, 21 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 6 pracowników techniczno-obsługowych.
Rozpoczęto naukę w 6 klasach pierwszych i 3 klasach drugich.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego Programu Wychowawczego (zespół pod kierunkiem dyr. Anny Lipczyńskiej).
16.10. Nadanie XXV LO imienia wielkiej Polki i wybitnej wychowawczyni, Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, inauguracja obchodów Dnia Patronki.
Pierwszy „Opłatek” szkolny i zapoczątkowanie tradycji spotkań opłatkowych.
Spotkanie z pisarką Małgorzatą Musierowicz. Zapoczątkowanie tradycji spotkań z ciekawymi osobistościami różnych dziedzin życia.
Pierwsze „Drzwi otwarte”.
Pierwsza „studniówka”.
W Szkole powołano Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Kuratorze Oświaty dla przeprowadzenia egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej 1994 roku. Dyrekcja i Grono Profesorskie przeprowadzają maturę dla absolwentów innych szkół poznańskich.

1993/1994
1.09. W Szkole utworzono stanowisko wicedyrektora. Została nim pani
mgr Urszula Bestyńska, nauczycielka matematyki.
16.10. Liceum otrzymało sztandar ufundowany przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół Szkoły. Sztandar został uroczyście poświęcony przez proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki, ks. dr. Grzegorza Balcerka. Odbyło się pierwsze przyrzeczenie uczniów, zapoczątkowano tradycję uroczystego przyrzeczenia klas pierwszych.
Pierwsze „Otrzęsiny beanów” – początek bardzo dobrej tradycji organizowania tej imprezy przez klasy drugie dla koleżanek i kolegów z klas pierwszych
W szkole powołano Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Kuratorze Oświaty dla przeprowadzenia egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej 1994 roku. Dyrekcja i Grono Profesorskie przeprowadzają maturę dla absolwentów innych szkół poznańskich.

1994/1995
Początek tworzenia pracowni informatycznej, szkoła otrzymała 8 komputerów.
Pierwsza edycja widowiska słowno-muzycznego „Morituri te salutant” nawiązującego do losów Polaków podczas II wojny światowej. Występy w szkole w Dniu Patronki oraz dla słuchaczy poznańskiej Wyższej Szkoły Wojsk Kwatermistrzowskich i społeczności Technikum ss. Urszulanek w Pniewach
Wyjazd grupy uczniów do Paryża na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę Braci z Taize.
Pierwsza matura naszych uczniów (tych, którzy rozpoczęli naukę w tej Szkole jako drugoklasiści).
Pierwsze uroczyste pożegnanie absolwentów.

1995/1996
Rozpoczęcie nauki przez pierwszą klasę o profilu ogólnym z poszerzonym programem informatyki (program autorski prof. M. Supłat).
Zapoczątkowanie tradycji autorskich programów rekolekcji szkolnych – ks. Piotr Ratajczak, ks. Remigiusz Kobusiński.
Maturę zdali uczniowie, którzy jako pierwsi ukończyli czteroletni kurs nauczania w naszym Liceum.

1996/1997
1.09. Wicedyrektorem Szkoły została pani mgr Zofia Paszkiewicz, nauczycielka geografii.

1997/1998
1.09. Dyrektor Anna Lipczyńska rozpoczyna drugą kadencję kierowania Szkołą.
16.10. Uroczyste obchody pięciolecia Szkoły. Zorganizowanie po raz pierwszy Dnia Międzynarodowego w Szkole. Początek tradycji corocznych Dni Międzynarodowych przygotowywanych z dużym rozmachem i pomysłowością przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli języków obcych.

1998/1999
Zapoczątkowanie wymiany z Gymnasium Warstade w Hemmoor (Niemcy). Organizatorki: nauczycielki języka niemieckiego, pani mgr Urszula Żuchowska
i pani mgr Katarzyna Wierzba (zastąpiona później przez panią mgr Annę Woch).

1999/2000
Kontynuacja znakomitej tradycji udziału większości uczniów Szkoły w comiesięcznych koncertach prosinfonikowskich w Filharmonii Poznańskiej.
Druga edycja widowiska „Morituri te salutant”. Na występy szkolne przybyli goście honorowi – rodzina profesora Swianiewicza, więźnia Kozielska, świadka Zbrodni Katyńskiej. Występy pozaszkolne, m.in. w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej (Chrystusowcy) w Poznaniu i w Zespole Szkół w Gnieźnie
Nasza szkoła zajęła 10 miejsce w rankingu poznańskich liceów

2000/2001
1.09. Wicedyrektorem Szkoły została pani mgr Małgorzata Supłat, nauczycielka matematyki i informatyki.
7. miejsce naszej szkoły w rankingu najlepszych liceów poznańskich
25.09. Zapoczątkowanie cyklu spotkań w rozgłośni Radia Merkury: Historia
i dziś radia w Poznaniu; Wpływ mediów na wspólnotę lokalną, jej postawy
i formowanie opinii o świecie; Media a demokracja (opiekun pani mgr Iwona Płocińska).
12. Zapoczątkowanie corocznych spotkań (w ramach rekolekcji szkolnych) z Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki”(opiekun pani mgr Iwona Płocińska).

2001/2002
Uroczyste obchody 5-lecia zespołu "Vigilamus" kierowanego przez s. Iwonę Siewkowską.
Nagroda dla Pani Profesor Elżbiety Jaworskiej za znakomite prowadzenie klubu Pro Sinfonika, przyznana przez Prezesa Prezesów, pana Alojzego Andrzeja Łuczaka.
Udział szkoły w konkurencjach organizowanych przez „Gazetę Wyborczą” w ramach Ligi Liceów.
Dwudniowa sesja popularnonaukowa z okazji 20. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Pierwszy wyjazd członków Klubu Europejskiego (opiekun pani mgr Iwona Płocińska) i uczniów naszej szkoły do Sejmu i Senatu RP w celu zapoznania się z ich funkcjonowaniem; wizyta w Komitecie Integracji Europejskiej w Warszawie.

2002/2003
1.09. Dyrektorem Szkoły została pani mgr Małgorzata Supłat, nauczycielka matematyki i informatyki, dotychczasowy wicedyrektor. Wicedyrektorem Szkoły została pani mgr Małgorzata Bekas, nauczycielka biologii.
Gościli u nas nauczyciele matematyki z Holandii.
Po raz czwarty przyjechali do nas Niemcy z Gymnasium Warstade w Hemmoor.
W związku z Jubileuszem 10-lecia Szkoły miały miejsce następujące wydarzenia:
- Msza św. jubileuszowa celebrowana przez ks. biskupa Grzegorza Balcerka w kościele św. Stanisława Kostki na Winiarach, uświetniona śpiewami zespołu „Vigilamus”,
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej na parterze budynku szkolnego,
- spektakl „Jury” w wykonaniu absolwentów,
- główne uroczystości jubileuszowe w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej,
- bankiet w budynku XXV LO,
- wystawa,
- kawiarenka i wieczór wspomnień absolwentów i nauczycieli,
- wydany został okolicznościowy informator.
Odbyły się rekolekcje szkolne pod hasłem przewodnim „Jak wierzyć dziś?”.
4.01. Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami bawili się na balu studniówkowym w Novotelu Poznań.
21.03. Odbył się pierwszy Dzień Samorządności.
23.04. Uroczyste otwarcie nowego boiska szkolnego. Gościem był Norbert Tyrajski – bramkarz Lecha Poznań.

2003/2004
Piąty raz gościliśmy młodzież z Niemiec z Gymnasium Warstade w Hemmoor.
Drugi raz przyjechali do nas uczniowie z polskiej szkoły w Solecznikach na Litwie.
7-14.09. Wspólnie z gośćmi z Niemiec i Litwy braliśmy udział w Europejskich Spotkaniach Młodzieży z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania.
W ramach programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie pod opieką p. Sylwii Lorenc-Lisiewicz założyli spółkę cywilną "Imaginacja".
4.11. Uczciliśmy 80. rocznicę śmierci naszej patronki Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Uroczystości Dnia Patronki wzbogaciło przedstawienie poetycko-muzyczne oraz rozstrzygnięcie dorocznego plebiscytu na „Jadwiśki.
6.11. Obchodziliśmy Otrzęsiny Beanów.
3-5.12. Zorganizowaliśmy Pierwsze Dni Kultury.
16-18.12. Miały miejsce rekolekcje adwentowe pod hasłem "Nie lękajcie się, życie ma sens, gdyż Bóg jest Miłością".
W grudniu i styczniu odbyły się sesje naukowe z biologii.
2.01. Świętowaliśmy Dzień Międzynarodowy.
23 i 24.02. Uczniowie wzięli udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie AISAC działające przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
5-7.04. Pierwsze Dni Zdrowia (w czasie akcji krwiodawstwa oddaliśmy ponad 25 litrów krwi).
Zespół Vigilamus wyjechał na Litwę, gdzie dał kilka koncertów:
- 14.04. w polskim kościele Świętego Ducha w Wilnie,
- 15.04. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
- 17.04. w szkole w Solecznikach.

2004/2005
Szósty raz z naszej gościnności korzystali uczniowie z Niemiec z Gymnasium Warstade w Hemmoor.
13.10. Otrzęsiny Beanów.
16.10. Uroczyście obchodziliśmy dzień Patronki. Naszym nauczycielom wręczono kolejne „Jadwiśki”.
W ramach warsztatów przedmiotowych zorganizowanych przez nauczycieli XXV LO gościliśmy nauczycieli z Solecznik na Litwie.
25.11. Na połowinkach bawili się drugoklasiści.
14-16.12. Odbyły się rekolekcje szkolne pod hasłem przewodnim "Dobrem zło zwyciężaj".
12.01. Vigilamus dał koncert kolęd.
15.01. Bawiliśmy się na Balu Studniówkowym w Klubie Angello.
28.01. Obchodziliśmy Dzień Międzynarodowy.
10.03. Odbył się Dzień Samorządności.
7-14.04. Miały miejsce drugie Dni Zdrowia.
1.06. Sprawdziliśmy swoją kondycję w czasie Dnia Sportu.
Przez cały rok szkolny braliśmy udział w koncertach Pro Sinfoniki.

2005/2006
11–18.09. Siódmy raz z naszej gościnności korzystali uczniowie z Niemiec z Gymnasium Warstade w Hemmoor.
11.10. Przygotowaliśmy dla pierwszoklasistów Otrzęsiny Beanów.
17.10. Obchodziliśmy Dzień Patronki. Jak co roku nauczyciele otrzymali Jadwiśki.
Uroczyście obchodziliśmy Dni Papieskie.
Dzięki wsparciu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliśmy nasadzenia drzew i krzewów na terenie naszej Szkoły.
24.11. Uczniowie klas drugich bawili się na połowinkach.
13-15.12. Rekolekcje szkolne pod hasłem „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali...”.
11.02. Bawiliśmy się na Balu Studniówkowym w hotelu Poznań.
15.03. Odbył się Dzień Przedsiębiorczości.
21.03. Sprawdzaliśmy swoje umiejętności językowe podczas imprez zorganizowanych z okazji Dnia Międzynarodowego.
Klasa IF przygotowała wykład pt. „Wybrane angielskie tłumaczenia polskich pisarzy i angielska literatura o Polsce i Polakach w XX wieku”.

2006/2007
17–24.09. Gościliśmy nauczycieli i uczniów z Hemmoor.
4.10. Otrzęsiny Beanów.
Dzięki Gminnemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliśmy kolejne nasadzenia drzew i krzewów w otoczeniu Szkoły.
16.10. Podczas Dnia Patronki pierwszoklasiści składali uroczyste przyrzeczenie.
5.01. Uczniowie klas trzecich świętowali 100 dni do matury.
10.01. Wspólnie z rodzicami i zespołem Vigilamus śpiewaliśmy kolędy
21.03. Odbył się Dzień Międzynarodowy.
14.06. miała miejsce Olimpiada Sportowa.

2007/2008
16-23.09. Gościliśmy młodzież z Hemmoor (Niemcy), Solecznik (Litwa) i Renes (Francja) oraz braliśmy wspólnie udział w II Europejskich Spotkaniach Młodzieży
Dzięki wsparciu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliśmy kolejne nasadzenia krzewów na terenie Szkoły Pierwszoklasiści bawili się podczas otrzęsin beanów.
13.10. Wspominaliśmy 15 lat istnienia Szkoły, obchodziliśmy Święto Patronki, uczniowie wręczyli swoim pedagogom Jadwiśki.
6.12. Mikołaj przyniósł uczniom Kalendarz Adwentowy z niespodziankami na każdy dzień
7.12. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
11-13.12. Rekolekcje.
9.01. Odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Vigilamus.
11.01. Trzecioklasiści bawili się na Balu Studniówkowym.

2008/2009
Wrzesień–wyjazd nauczycieli i uczniów na Litwę do zaprzyjaźnionej szkoły w Solecznikach
21-28.09 Gościliśmy uczniów z Niemiec. Obchodziliśmy 10 lat wymiany szkolnej między naszym Liceum a Gymnasium Warstade w Hemmoor (Niemcy).
1.10. Inauguracja comiesięcznych Eucharystii dla nauczycieli i pracowników Liceum w kaplicy św. Michała Archanioła przy kościele św. Stanisława Kostki.
14.10. Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, samorząd szkolny przygotował spotkanie (nauczyciele otrzymali „odznaki wzorowego nauczyciela”).
4.11. Wykład i prezentacja p. prof. W. Chałupki z Kórnika pt. „Jadwiga Zamoyska –zapomniana Służebnica Boża”.
19.11. Połowinki klas II w sali gimnastycznej szkoły.
9-11.12. Rekolekcje szkolne poprowadził ks. Jacek Rogalski.
16.12. Udział w spektaklu Barbary Wachowicz „ Wigilie Polskie”.
Uczniowie wzięli udział w II Dniach Prawnika organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
10.01. Bal Studniówkowy w Markietance.
14.01. Koncert noworoczny międzyszkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego Vigilamus.
27.03. Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów.
Udział w Międzyszkolnych Rozgrywkach w piłce siatkowej.
Udział w imprezie edukacyjnej „Akademii Alana Bita”.
15.06. Zawody sportowe w ramach Dnia Sportu.

2009/2010
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego wzorowo przygotowała klasa IID – spektakl „Była raz wojna – kiedyś, dawno temu...”.
Wrzesień – otwarcie siłowni na boisku szkolnym.
20-27.09. Wymiana polsko-niemiecka.
16.10. Dzień Edukacji Narodowej i obchody święta Patronki szkoły – zapoczątkowanie „Śniadań z wychowawcą” oraz wydanie pierwszego numeru jednodniówki XXV LO pt. „Kuźnia Młodych” (pod kierunkiem pani mgr Bożeny Kapusty, pani mgr Alicji Krzyszowskiej i pani mgr Iwony Płocińskiej).

4.11. Wyjazd delegacji do Kórnika – rocznica śmierci Generałowej Zamoyskiej.
Szkolny Konkurs Fotograficzny (obiekt przyrodniczy, krajobraz).
Udział młodzieży w kolejnej edycji programu „Mam haka na raka”.
8.12. Koncert charytatywny „Uśmiech dla Dawida”.
8-10.12. Rekolekcje szkolne.
Opłatek szkolny.
Pomoc uczniów w zorganizowaniu imprezy świątecznej „Choinka 2009” dla dzieci z Zespołu Szkól Specjalnych nr 103 i dla Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu.
15.01. „Lekcja czytania” z prof. Piotrem Śliwińskim zorganizowana przez bibliotekę szkolną w ramach ogólnopolskiej akcji „Lekcje czytania z...”.
Dni Nauki i Sztuki u Zamoyskiej – udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur), udział w realizacji projektu „Dzień Przedsiębiorczości 2009”.
22.03.-1.4. Pobyt gości z Francji (w ramach programu Comenius).
Udział młodzieży w konkursie języka angielskiego „Fox”.
1.06. Dzień Sportu.

2010/2011
15.10. Uroczyście obchodziliśmy Dzień Patronki, wydano 2. numer jednodniówki XXV LO – „Kuźnia Młodych” (pod kierunkiem pani mgr Iwony Płocińskiej).
Udział w kolejnej edycji akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej „Puszka dla Maluszka”.
Udział uczniów w Debacie Patriotycznej w 100-lecie skomponowania i prawykonania pieśni „Rota”.
14-16.12. Rekolekcje szkolne.
16.12. Koncert Charytatywny „XXV dla Dzieci Kamerunu”.
Studniówka
25.01. Zespół „Vigilamus” wraz z chórem „Canzonetta” z II LO wystąpił na koncercie noworocznym w Zespole Szkół Specjalnych nr 103.
Bierzemy udział w programie „Ekonomia stosowana 2010/201”.
5.03. Szkolny zespól „Vigilamus” wziął udział w części artystycznej podczas Targów Edukacyjnych.
21.03. Uczniowie kl. IB i ID brali udział w koncercie „Artyści przeciwko dopalaczom i innym używkom” w poznańskiej Arenie.
25.03. Drzwi Otwarte.
Festiwal Nauki i Sztuki ( dodatkowe przedsięwzięcia: „Kangur 2011”, „Lwiątko 2011”, „Dzień Przedsiębiorczości”.
1.04. Dzień Talentu, nauczyciele wręczyli uczniom nagrody „Jadźki 2010”.
4.04. Kolejny Dzień Międzynarodowy.
14-20.04. Wymiana międzynarodowa : wizyta gości z Francji.
13.04. Rozpoczyna się w szkole zewnętrzna ewaluacja przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Zadań Logicznych i Łamigłówek Matematycznych „Genius Logicus”.
9.06. Święto Sportu.

RAJDY, WYCIECZKI

1992/1993
"Peregrynacje teatralne" koła Proscenium do Łodzi oraz Trójmiasta.
Zapoczątkowanie tradycji rajdów jesiennych i wiosennych oraz wycieczek górskich.

1993/1994
"Peregrynacje teatralne" klubu Proscenium do Gniezna i Torunia pod opieką pani mgr Teresy Rusinek.

1994/1995
Pierwsza "zielona szkoła" i początek tradycji organizowania takich zajęć wg autorskich programów (pani mgr Zofia Paszkiewicz, nauczycielka geografii i pani mgr Aleksandra Małek , nauczycielka biologii).
Zwiedzanie Planetarium w Toruniu przez uczniów klas II z inicjatywy i pod opieką nauczycielki fizyki, pani mgr Elżbiety Jaworskiej. Zapoczątkowanie tradycji corocznych wyjazdów drugoklasistów do Planetarium.

1996/1997
Udział uczniów w I spotkaniu młodych "Lednica 2000" początek tradycji corocznych wyjazdów na Lednicę i aktywnego uczestnictwa (m.in. zespołu "Vigilamus").

1998/1999
12-16.04 Wyjazd klasy IC na „Zieloną szkołę” do Szklarskiej Poręby.

1999/2000
Wyjazd Klubu Europejskiego do Warszawy wizyta w Sejmie i Senacie oraz w Komitecie Integracji Europejskiej. Zapoczątkowanie tradycji takich wyjazdów.
Udział zorganizowanej grupy uczniów Szkoły w Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie. Przewodnicy i opiekunowie: S. Iwona Siewkowska, ks. Mateusz Drob.

2000/2001
16.10. Pielgrzymka Roku Jubileuszowego do Katedry Poznańskiej była głównym punktem obchodów Dnia Patronki.
1-7.10 Wyjazd klasy IIC na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.
6-10.11 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” do Rogalinka.
26-30.03 Wyjazd klasy IA na „Zieloną szkołę” do Szklarskiej Poręby.
1-7.04 Wyjazd klasy IIIA i IIIC na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.
9-15.04 Wyjazd klasy IIC na „Zieloną szkołę” do Krościenka.
27-31.05 Wyjazd klasy IC na „Zieloną szkołę” do Szklarskiej Poręby.

2001/2002
Podczas wizyty na Litwie został nawiązany kontakt z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Polskiej Szkoły Średniej im. Jana Sniadeckiego w Solecznikach. Przekazano dary w postaci książek i innych pomocy oraz odzieży. Zaplanowano dalszą współpracę.
8-12.04 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.

2002/2003
30.09-4.10 Wyjazd klasy IIIF na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.
6-11.04 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” w Pieniny.
7-11.04 Wyjazd klasy ID na „Zieloną szkołę” w Karkonosze.
22-28.04 Wyjazd klasy IIIB na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.
23-27.04 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” do Kotliny Kłodzkiej.

2003/2004
Zespół Vigilamus wyjechał na Litwę, gdzie dał kilka koncertów:
- 14.04. w Kościele Polskim Świętego Ducha w Wilnie,
- 15.04. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
- 17.04. w szkole w Solecznikach.
29.09-3.10 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” do Rogalinka.
19-23.04 Wyjazd klasy IIA na „Zieloną szkołę” do Kazimierza Dolnego.
19-23.04 Wyjazd klasy IID na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.
25-29.04 Wyjazd klas IIB i IIE na „Zieloną szkołę” do Czech.
31.05-5.06 Wyjazd klasy IC na „Zieloną szkołę” do Szczawnicy.
13-19.06 Wyjazd klasy IA na „Zieloną szkołę” na Litwę i Białoruś.

2004/2005
4-8.04 Wyjazd klasy IIA na „Zieloną szkołę” do Krakowa i okolic.

2005/2006
26-30.09 Wyjazd klasy IIE na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.
22-25.05 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” do Ujścia Warty, Berlina i Pszczewa.
29.05-1.06 Wyjazd klasy IA na „Zieloną szkołę” do Trójmiasta i na Warmię.

2006/2007
16-20.04 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” do Krakowa i okolic.
26.05-1.06 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” do Zakopanego.

2007/2008
8-11.04 Wyjazd klasy IE na „Zieloną szkołę” w Karkonosze.
8-11.04 Wyjazd klasy IIE na „Zieloną szkołę” do Krakowa i okolic.

2008/2009
Kwiecień – wyjazd do Francji w ramach wymiany uczniowskiej.
8-15.06. Uczniowie wyjeżdżają do Hemmoor – Niemcy, w ramach wymiany.

2009/2010
4-10.10 Wyjazd kl. IIE na „ Zieloną szkołę” do Wieliczki.
21.10. Wyjazd uczniów w ramach programu Comenius do Francji (Bretania), powstanie Koła Podróżniczego „Extra Muros”.

2010/2011
13-20.09. Wyjazd do Hemmoor (Niemcy) – wymiana.
27.04. Wycieczka uczniów do Oświęcimia.
23-30.05. Wyjazd nauczycieli i uczniów do Niemiec – w ramach wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą w Hemmoor.
Wycieczka rekreacyjno-edukacyjna uczniów kl. IID i IIB do Rosapineta, Wenecji i Padwy (Włochy).
7-11.06 Wyjazd klasy IC na „Zieloną szkołę” do Marianówki.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

1992/1993
Powołanie licznych kół zainteresowań. Zapoczątkowanie bardzo aktywnej działalności koła Proscenium pod kierunkiem pani mgr Teresy Rusinek, nauczycielki języka polskiego.

1993/1994
Powstanie klubu Pro Sinfonika i nadanie mu imienia ks. Wacława Gieburowskiego, tradycja uczestnictwa w koncertach prosinfonikowskich w Filharmonii Poznańskiej.
4.04. Zmarła pani profesor Ewelina Nożyńska, nauczycielka języka niemieckiego i opiekunka klubu Pro Sinfonika.
Opiekunką klubu Pro Sinfonika została pani mgr Elżbieta Jaworska, nauczycielka fizyki.

1996/1997
Powstanie zespołu wokalno-instrumentalnego „Vigilamus” pod kierownictwem artystycznym siostry Iwony Siewkowskiej RSCJ.
Pani mgr Agnieszka Cichocka jest opiekunem Koła Dramatycznego.
Powstało Koło Historyczne prowadzone przez p. mgr Magdalenę Giebel.

1997/1998
Z inicjatywy uczennic: Katarzyny Błoch i Kamili Tomczak powstał w Szkole Klub Europejski. Opiekę nad nim objęła pani mgr Iwona Płocińska, nauczycielka języka angielskiego.
Powstanie gazety szkolnej „KRZYK” (opiekun pani mgr J. Popławska).

2001/2002
Pod opieką pani mgr Małgorzaty Bekas działalność rozpoczęło Koło Bab Wspaniałych.

2003/2004
W ramach programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie pod opieką p. Sylwii Lorenc-Lisiewicz założyli spółkę cywilną "Imaginacja".

2009/2010
Powstanie Koła Podróżniczego „Extra Muros”.

KONKURSY, SUKCESY UCZNIÓW

1993/1994
III miejsce dla Agnieszki Krysztofiak w wojewódzkim Konkursie Znajomości Literatury.

1994/1995
Udział uczniów w wojewódzkim konkursie pt. "Obcy wśród swoich". Najwyższe laury dla: Kingi Ciesielskiej (nagroda pierwszego stopnia z wyróżnieniem) i Agnieszki Dybikowskiej (nagroda pierwszego stopnia).
Udział w konkursie o tematyce antyuzależnieniowej – wyróżnienie dla Marty Jachimskiej za scenariusz jednoaktówki „Sala 13”.

1995/1996
Sukcesy uczniów w wojewódzkim konkursie pt. "Nieznany Poznań, nieznana Wielkopolska" – nagrody pierwszego stopnia z wyróżnieniem: Dominika Rembeza, Paulina Tomaszewska, Ewa Welke.
Udział w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” – nagroda zespołowa za pracę pt. „Bambrzy wczoraj i dziś” dla E. Bączkowskiej, K. Wiśniewskiej, J. Grzempy (opiekun pani mgr Z. Paszkiewicz).
Publikacja fragmentów nagrodzonej pracy uczniowskiej o Bambrach poznańskich w miesięczniku "Poznaj swój kraj".
Udział w konkursie plastycznym pt. „Polska-moja Ojczyzna” – wyróżnienie dla B. Cichego (opiekun p. mgr E. Gembora).
Nagroda dla M. Kromolickiej i K. Nowackiej za jednoaktówki w wojewódzkim konkursie o tematyce antyuzależnieniowej (opiekun p. mgr T. Rusinek).

1996/1997
Pierwszy sukces zespołu Vigilamus – wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Wojewódzki konkurs „Szlakami najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” – dwie nagrody pierwszego stopnia: Ludwik Olejniczak i Małgorzata Jurek (pod kier. p. mgr. P. Strzykały i p. mgr M. Giebel).
Wyróżnienie dla Anny Plucińskiej w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” (pod kier. p. mgr. Z. Paszkiewicz).
I nagroda dla zespołu Vigilamus podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej i Pielgrzymkowej w Koniecpolu.
Wyróżnienie za kreatywność i niekonwencjonalne prace dla uczniów w Ogólnopolskim Teleturnieju Mickiewiczowskim organizowanym przez WSiP i TVP.

1998/1999
Grand Prix dla Ludwika Olejniczaka w ogólnopolskim finale konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” (opiekun p. prof. Z. Paszkiewicz).

1999/2000
Ludwik Olejniczak po raz drugi zdobył I nagrodę w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę „Niezwykła kobieta –Jadwiga z Działyńskich Zamoyska”.
Jakub Cieślak zajął II miejsce w finale diecezjalnym IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (opiekun s. I. Siewkowska).

2000/2001
Zespół Vigilamus zdobył I miejsce podczas festiwalu zespołów prosinfonikowskich i okołoprosinfonikowskich.
I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów szkół średnich –dla Łukasza Wojtyli (opiekun p. prof. J. Popławska).

2001/2002
Agnieszka Woszak zajęła I miejsce w wojewódzkim etapie ogólnopolskiegofinału konkursu „Mieć taki dom” za wiersz pt. „Zbuduję dom z cegieł miłości” (wiersz został wydrukowany w nr 7-8 miesięcznika „Wychowawca”.
Trzema pucharami wyróżniony został zespól Vigilamus jako najlepszy zespół wokalno-instrumentalny wojewódzkiego przeglądu małych form muzycznych w Gnieźnie.
Zespół pod opieką p. dr. M. Kerste uzyskał III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Poznania w tenisie stołowym chłopców.

2002/2003
Nasi uczniowie zajęli III miejsce w Drużynowych mistrzostwach Miasta Poznania w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych.
Uczeń klasy IV D, Jan F. Piosik, uzyskał tytuł laureata w XLIV Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Jego opiekunem był pan mgr Piotr Strzykała.
Uczennica klasy IIIC Olga Rożynek oraz uczeń klasy IVC Paweł Seelieb zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Mamy liczne sukcesy sportowe:
- zajęliśmy IV miejsce w Lidze Szkolnej w kategorii snowboard oraz XIV miejsce w kategorii narty,
- Agnieszka Kołpowska zajęła I miejsce w biegu na 100m ppł. W Indywidualnych Mistrzostwach Poznania w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Anna Ostrowska zajęła I miejsce w biegu na 1500 m w Indywidualnych Mistrzostwach Poznania w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Anna Sobczak zajęła II miejsce w biegu na 400m w Indywidualnych Mistrzostwach Poznania w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Anna Ogarzyńska wygrała Puchar Samotni w Karpaczu,
- Agnieszka Kołpowska zajęła I miejsce w Licealiadzie Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w biegu na 100 m ppł,
- Agnieszka Staniewska zajęła II miejsce w Licealiadzie Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w biegu na 800 m,
- Anna Sobczak zajęła II miejsce w Licealiadzie Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w biegu na 400 m,
- Anna Ostrowska zajęła III miejsce w Licealiadzie Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w biegu na 1500 m.
Mateusz Śniegocki uzyskał świetne wyniki sportowe w bilardzie i zajął m.in.:
- II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów "9-ball",
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów "14/1",
- I miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów "9-ball",
- III miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów "8-ball",
- I miejsce w Eliminacjach do Mistrzostw Świata Juniorów,
- XIII miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów.
Agnieszka Węgielewska zdobyła I miejsce z wyróżnieniem w Konkursie Indywidualnym organizowanym Przez Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki Pro Sinfonika w dziale Sztuki Piękne.
Magdalena Brzuska zdobyła I miejsce z wyróżnieniem w Konkursie Indywidualnym organizowanym Przez Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki Pro Sinfonika w dziale Nauka.
Wokalno-instrumentalny zespół Vigilamus wydał swoją pierwszą płytę.

2003/2004
Nasz absolwent, Jan F. Piosik, otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej i sportu za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2002/2003.
Ewa Książkiewicz z klasy IVE zajęła pierwsze miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie Języka Francuskiego.
Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Uczennica klasy IIA, Agata Urbaniak zajęła drugie miejsce w powiatowym etapie II Wielkopolskiej Olimpiady Konsumenckiej.
We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym.
Uzyskaliśmy III miejsce wśród najbardziej usportowionych szkół ponadgimnazjalnych Poznania. Od Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania szkoła otrzymała sprzęt sportowy o wartości 1000 złotych.
Mateusz Śniegocki uzyskał świetne wyniki sportowe w bilardzie i zajął m.in.:
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów "9-ball",
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów "14/1",
- I miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów "9-ball",
- III miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów,
- II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów "14/1".

2004/2005
Marta Józefczak zajęła IV miejsce w Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez Posła do Parlamentu Europejskiego Marcina Libickiego i Stowarzyszenie "Młodzi Konserwatyści".
Izabella Jahnas uzyskała uprawnienia finalisty stopnia wojewódzkiego XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Zespół Vigilamus wyśpiewał złoty medal w kategorii chórów młodzieżowych E2 i brązowy medal w muzyce religijnej a capella dla wszystkich kategorii H2 na XXX Międzynarodowym Festiwalu Chórów OŁOMUNIEC 2005.
Anna Ogarzyńska z klasy IIID zajęła II miejsce w konkurencji slalom gigant juniorek na XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sporach Zimowych "Podkarpackie 2005".
Nasi uczniowie osiągnęli wiele sukcesów sportowych: - w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce (sztafeta dziewcząt 4 x 100 - II miejsce, sztafeta chłopców 4x100 - II miejsce, sztafeta chłopców 4 x 400 - II miejsce, bieg na 400 m Adam Jankowski z kl. IID - II miejsce, bieg na 60 m Barbara Sobańska z kl. IIF - III miejsce),
- w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego LICEALIADA w lekkiej atletyce Wojciech Jurkowski z kl. IIB zajął I miejsce,
- w Przełajowych Biegach Indywidualnych Wielkopolski na dystansie 2 km Artur Ostrowski z kl. ID zajął I miejsce,
- w Przełajowych Biegach Indywidualnych Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na dystansie 1,5 km Artur Ostrowski z kl. ID zajął I miejsce;
- Bartosz Wieczorek z kl. IIA:
- w Mistrzostwach Wielkopolski w zapasach w stylu wolnym zajął I miejsce,
- w Międzynarodowych Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach zajął V miejsce,
- w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej LZS Juniorów zajął II miejsce
- Anna Ogarzyńska, uczennica klasy IIIA:
- startowała w Pucharze Europy (5-6.02.2005 r. Rogla) w konkurencji slalom i zajęła 38 i 32 miejsce na 88 startujących zawodniczek,
- zajęła I miejsce w Bad Kleinkirchheim w konkurencji Slalom Gigant (2.02.2005 r.)
- zajęła IV miejsce w slalomie w zawodach FIS i Mistrzostwach Polski Seniorów w miejscowości Szczyrk (22-24.02.2005 r.),
- zajęła II miejsce w slalomie gigancie i III miejsce w kombinacji (slalom, super gigant) w zawodach FIS i Mistrzostwach Polski Juniorów w Ustrzykach Dolnych (3-6.02.2005 r.),
- Natalia Zembrzuska i Tomasz Kucharczyk z kl. IICzajęli II miejsce w III Mistrzostwach Liceów i Techników Wielkopolski w składaniu komputerów.
W ramach zmagań Ligi Liceów uzyskaliśmy 8 miejsce (na 43 szkoły klasyfikowane).

2005/2006
Martyna Nicińska i Aleksandra Sosnowska z kl. I b zdobyły I miejsce w Konkursie Dziennikarskim ogłoszonym przez Gazetę Wyborczą.
Zespół Vigilamus:
- wyśpiewał wyróżnienie na VIII Łódzkim Festiwalu Chórów Canto Lodiensis, Łódź 2005
- uzyskał brąz zone na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Praga 2005,
- wydał swoją drugą płytę pt.” Vigilamus śpiewa kolędy”.
Mamy liczne sukcesy sportowe:
- I miejsce w Turnieju Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezesa Firmy BIGPLUS,
- w Poznańskich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej Licealiada (Lekka Atletyka kat. 4 x 100 m chłopców I miejsce, Wojciech Jurkowski z kl. IIIB w kat. 110 ppł. m chłopców - I miejsce, Bartosz Biedny z kl. IID w kat. 800 m chłopców - II miejsce, Artur Ostrowski z kl. IID w kat. 400 m chłopców – II miejsce, Marta Mikołajczak w kat. 400 m dziewcząt - I miejsce, Zuzanna Parucka z kl. IIA w kat. 400 m dziewcząt – II miejsce,
- w Licealiadzie Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce (Wojciech Jurkowski z kl. IIIB w kat. 110 ppł. m chłopców),
- I miejsce, Artur Ostrowski z kl. IID w kat. 400 m chłopców – II miejsce, Zuzanna Parucka z kl. IIA w kat. 400m dziewcząt – II miejsce,
- w Licealiadzie w Piłce Siatkowej Mężczyzn zajęliśmy VII miejsce,
- w Drużynowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym Kobiet uzyskaliśmy III miejsce,
- Zuzanna Parucka z kl. IIA wraz z drużyną zajęła I miejsce w Finałach Świata ISF wg regulaminu Pucharu Jeana Humberta (Hiszpania),
- I miejsce w Turnieju Piłki Koszykowej w ramach Akcji Zima 2006.
Jadwiga Matuszak i Mateusz Styburski uzyskali II miejsce w Konkursie na najlepszy biznes plan w ramach projektu Enterprise Time
Marek Helak otrzymał I nagrodę w Konkursie plastycznym „50-lecie Poznańskiego Czerwca’56” w kategorii - konkurs filatelistyczny na znaczek pocztowy oraz II nagrodę w kategorii praca malarska.
Izabella Jahnas i Mateusz Warkocz uzyskali uprawnienia finalisty stopnia wojewódzkiego XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Anna Kubicka otrzymała I miejsce w konkursie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania „Śladami świętych i błogosławionych”.

2006/2007
Weronika Otrząsek zakwalifikowała się do finału Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej (opiekun prof. Sylwia Lorenz-Lisiewicz)
Aleksandra Nowak wzięła udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Literackie Kreacje”(opiekun prof. Agnieszka Cichocka)
Joanna Szcześniak przeszła do II stopnia Olimpiady Biologicznej(opiekun prof. Ewa Steciąg)
Marek Helak uzyskał II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty pt. „Życie w Internecie”. Udział w Olimpiadzie Artystycznej, zakwalifikował się do etapu międzyszkolnego (opiekun prof. Elżbieta Gembora)
Uczeń Krzysztof Filiomonowicz zajął III miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną „Rodzina razem przeciw AIDS” (opiekun prof. Elżbieta Gembora)
Zespół Vigilamus otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Łodzi oraz III nagrodę w Konkurs Cantio Lodziensis (opiekun siostra Iwona Siewkowska).
Magdalena Lubańska wygrała Konkurs piosenki poetyckiej i poezji śpiewanej.
Agnieszka Lubańska otrzymała II nagrodę w konkursie Dwa Stypendia organizowanym przez Krakowskie Szkoły Artystyczne i została zwolniona z opłat czesnego przez okres jednego roku.
W konkursie matematycznym Genius logicus uczeń Maciej Kwiek uzyskał 80 miejsce w kraju.
W konkursie matematycznym KANGUR – uczeń Rafał Nater otrzymał wyróżnienie.
Mamy liczne sukcesy sportowe w ramach Licealiady w zawodach lekkoatletycznych dla szkół średnich miasta Poznania:
- Marta Mikołajczak zajęła I miejsce w biegach na 400 m,
- Artur Ostrowski zajął I miejsce w biegach na 800 m,
- Adam Jankowski zajął I miejsce w biegach na 200 m,
- Michał Szaroleta zajął II miejsce w biegach na 100 m,
- Paweł Grzybowiski zajął II miejsce w biegach na 800 m,
- Jakub Urbański zajął II miejsce w skoku wzwyż,
- Artur Szcześniak zajął I miejsce w biegu na 200m
- sztafeta męska 4 x 100 m w składzie: M. Szaroleta, A. Szłapka, A. Ostrowski, B. Biedny uzyskała II miejsce,
- Bartosz Biedny zajął III miejsce w biegach na 400 m,
- sztafeta dziewcząt 4 x 100m uzyskała IV miejsce,
- w turnieju piłki nożnej Ligi Liceów zajęliśmy I miejsce.

2007/2008
Licealiada – zawody lekkoatletyczne szkół średnich Poznania:
-Artur Szcześniak zajął I miejsce w biegu na 200 m
-Jakub Urbański skok wzwyż III miejsce
-Zawody pływackie, pływalnia ul. Chwiałkowskiego – Jakub Urbański 9. miejsce indywidualnie, sztafeta – szkoła- 12 miejsce
-w piłce siatkowej chłopców Ligi Liceów III miejsce w grupie
-Mistrzostwa Miasta Poznania w piłce nożnej II miejsce w grupie.
XXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (opiekun prof. Ewa Steciąg, Aleksandra Małek) – Patrycja Polcyn kl.IE – udział w finale wojewódzkim, Kacper Tomkowiak IIIE i Piotr Garasz IIIE – udział w etapie wojewódzkim
XII Ogolnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu (prof. Ewa Steciąg) – udział w etapie wojewódzkim uczniów: A. Sobańska, Z. Woszak, Ł. Agapow
Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej (prof. Ewa Steciąg) – uczennica Joanna Kaźmierczak kl. IIA zajęła III miejsce, Judyta Kaczmarek IIA – V miejsce
Konkurs Recytatorski ( P. Graf, A. Cichocka) – Martyna Krakowiak IIA – wyróżnienie, Piotr Bondyra – II miejsce
XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej w Radziejowie - Magdalena Lubańska IIIA – wyróżnienie
Konkurs Języka Angielskiego (M. Adamczyk, I. Płocińska) – Anna Woś IIC – I miejsce w etapie szkolnym, udział w etapie pozaszkolnym, Jakub Laszkiewicz (udział w etapie pozaszkolnym)
I Zimowy Patrol Sportowo-Obronny (opiekun B. Kwiatkowski) II i III miejsce
-

2008/2009
16.11. Kinga Kwiatkowska zajęła III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Cantores 2008 w Święciechowej.
Uczniowie wzięli udział w Projekcie ODN w Poznaniu „Śladami Powstania Wielkopolskiego”, otrzymali dyplom za udział w konkursie na prezentację multimedialną „Wielkopolska 1918”.
II miejsce dla uczniów: T. Paryzek, B. Wasilewski IIB w debacie ekologicznej pt. „Efektywne zużycie energii jako bezpośredni sposób zapobiegania zmianom klimatycznym”.
Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnym (opiekun S. Lorenc-Lisiewicz, P. Strzykała) - Maciej Łuczak IIIB zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego.
I Konkurs Poezji Żydowskiej „W blasku szabasowych świec” (opiekun P. Graf) – D. Rzempowski IA– wyróżnienie
Sukcesy sportowe:
Licealiada – zawody lekkoatletyczne (opiekun H. Popielewska) – uczniowie Murkowski kl. ID – IV miejsce w rzucie dyskiem, A. Szcześniak IIA – I miejsce w biegach na 100 m.
Zawody wojewódzkie w lekkiej atletyce – A. Pawłowski – I miejsce w skoku w dal, A. Szcześniak IIA – III miejsce w biegach na 200 m.
Licealiada – piłka siatkowa chłopców (opiekun H. Popielewska)- V miejsce.

2009/2010
Uczennica Joanna Urbaniak aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Światowy Dzień Walki z Głodem”.
23.10. Sukces sportowy - szkoła osiągnęła najlepszy grupowy wynik w biegu „Biegaj z Marcinkiem”.
Uczniowie uczestniczą w 3. Potyczkach Teatralnych szkół w Teatrze Animacji w Poznaniu – otrzymują dyplom.
Uczennica Paulina Wasilewska zdobywa I miejsce w konkursie poetyckim „Rówieśnicy, spojrzenia 2009”.
6.03. Dyplom dla uczennicy Pauliny Wasilewskiej za udział w IV Konkursie Literackim dla szkół średnich o Nagrodę „FanFila” organizowanym przez UAM Poznań
Dni Nauki i Sztuki u Zamoyskiej- udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur (wyróżnienie dla Grzegorza Paprzyckiego).
Kwiecień – udział w zawodach „Genius Logicus” ( z sukcesami uczniów), udział w finale wojewódzkim XXV Olimpiady EkologicznejGrand Prix dla Pauliny Wasilewskiej w konkursie literackim „Młyńskie Koło” 2010.
Udział w finale projektu „scena Młodych” uczennicy Aliny Bielskiej z kl. IA.
Udział w finale projektu „Dni Prawnika” – Teresa Dubicka kl. IIIB, Robert Bednarski IIIA, Maksymilian Kwiatkowski IIIA
XXV Olimpada Wiedzy Ekologicznej (opiekun E. Steciąg) – Joanna Bernat z kl. IIE zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
Uczennice: Monika Stelmasiak z kl. IB i Katarzyna Stawrakakis z kl. IID otrzymały dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX” (opiekun E. Forszpaniak, I. Płocińska)
Paweł Stolarski z kl. IA otrzymał wyróżnienie za wiersz „Mądre serca” w Konkursie „Potrafię Pomagać” Fundacji Małych i Dużych
Klasa IID (opiekun I. Płocińska) zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszy projekt przestrzeni publicznej zorganizowany w ramach XIII festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Do etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język” zakwalifikowali się uczniowie Katarzyna Barańska IID i Szymon Mechliński IIE
Aleksandra Lis z klasy IA otrzymała wyróżnienie w finale XVII Ogolnopolskiego Festiwalu piosenki Francuskiej Radziejów 2010 i wyróżnienie na XXVII Festiwal de la Chanson Francaise w II LO w Poznaniu
Zespół Vigilamus otrzymał wyróżnienie na II Festiwalu Chórów Młodzieżowych ALMA MISICA
Licealiada – finał zawodów w lekkiej atletyce (opiekunowie H .Popielewska, K. Popielewska) uczniowie; A.Szcześniak IIA – I miejsce w biegu na 200m, Igor Maćkowiak IB – II miejsce w biegu na 100 m
Mistrzostwa Wojewódzkie Indywidualne w lekkiej atletyce sztafeta 4x400 (opiekun H. Popielewska) – uczniowie zdobyli I miejsce.
Mistrzostwa Miasta Poznania w piłce nożnej i liga liceów w piłce nożnej halowej (opiekun A. Lenartowska) – udział w ćwierćfinałach
Uczniowie Adam Pawłowski i Artur Szcześniak na Memoriale J. Kusocińskiego w Warszawie w biegu sztafetowym 4 x 100m zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata Juniorów w Kanadzie.

2010/2011
Nasza internetowa gazeta O!Krzyk otrzymała nagrodę miesiąca Fundacji Nowe Media jako najlepsza wśród gazet internetowych, i została nominowana do nagrody rocznej.
Patrycja Wyciszkiewicz z kl. IE i Michał Tomaszewski z kl. IIE wzięli udział w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.
Otrzymaliśmy podziękowania za udział w II edycji akcji „Puszka dla maluszka” organizowanej przez Centrum Wolontariatu „Redemptoris Missio”.
Otrzymaliśmy podziękowania za udział w XI edycji akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.
Sześciu uczniów przystąpiło do konkursu „Supermatematyk”, dwie osoby zakwalifikowały się do etapu powiatowego.
Braliśmy udział w akcji „Drugie życie”, która ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji.
Klasy teatralne IA i IIA uczestniczyły w IV edycji „Potyczek Teatralnych Szkół” organizowanych przez Teatr Animacji w Poznaniu.
Monika Rękoś z klasy IIA zdobyła wyróżnienie w XXXIX Konkursie Piosenki Francuskiej.
Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie „Pokaż nam język” organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu – Jakub Skiba Ib z j.angielskiego zakwalifikował się do finału i Dorota Stachowska IIe z języka niemieckiego zakwalifikowała się do półfinału.
Nasza gazeta O!Krzyk dostala nagrodę miesiąca Fundacji Nowe Media, była najlepsza wśród gazet internetowych i została nominowana do nagrody rocznej.
Sukcesy sportowe – Licealiada w lekkiej atletyce, 8 złotych medali (Igor Maćkowiak, Małgorzata Kołacka, Szymon Górny, Adam Pawłowski, Patrycja Wyciszkiewicz, Bartosz Cieślawski, dwie sztafety) oraz 2 srebrne.

2011/2012
6.10. Finały XIII Licealiady w Lekkiej Atletyce -4 złote i 2 srebrne medale ( P.Wyciszkiewicz, M.Wawrzyniak, K.Obarska, Sz.Górny
12.10. Sukcesy sportowe w Finale Wojewódzkim XII Licealiady w Lekkiej Atletyce : 5 złotych i 2 srebrne medale.
15.10. Udział młodzieży Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w bieganiu na przełaj – złoty medal wywalczyła Katarzyna Obarska.

Liceum nasze zajęło w kwalifikacji zespołowej I miejsce w konkursie wiedzy historycznej nt. „Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Uczennica Magdalena Kokocińska zajęła I miejsce w zawodach Taekwondo w Berlinie.
Uczniowie M. Wawrzyniak, J. Matyjewicz i I. Mackowiak zdobyli I, II i III miejsce w I Poznańskim biegu im. O. Józefa Jońca zorganizowanym przez Zespół Szkół Zakonu Pijarów.
Kolejne dyplomy i wyróżnienia dla Pauliny Wasilewskiej w konkursach literackich.
Monika Stelmasiak otrzymała bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”.
6.11. odbyły się IV Mistrzostwa Polski JKA – Karate, Damian Ratajczak IIIc – IV miejsce w kumite indywidualnym oraz IV miejsce w kumite dru żynowym.
26-29.01. w Spale, odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, Patrycja Wyciszkiewicz kl.II e zajęła I miejsce w biegu na 400 m, Mikołaj Wawrzyniak III e – IV miejsce w biegu na 800 m
13.04. Nasi uczniowie brali udział w II Poznańskim biegu im. O. Józefa Jońca zorganizowanym przez Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu – Mikołaj Wawrzyniak Iii e – I miejsce, Małgorzata Kołacka III e – I miejsce
15.05. Sukcesy sportowe uczniów w Mistrzostwach Wielkopolski w LA. – 6 złotych medali i 1 srebrny.

SPEKTAKLE, WIDOWISKA

1994/1995
Spektakl pt. "Morituri te salutant" przygotowany z okazji 55. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 50. rocznicy Powstania Warszawskiego, wystawiony w czasie obchodów Dnia Patronki. Scenariusz i reżyseria: pani mgr Ewa Sawicka, nauczycielka języka polskiego i pani mgr Magdalena Giebel, nauczycielka historii, przy współpracy pani dr Hanny Popielewskiej, nauczycielki wychowania fizycznego. Wykonawcy: uczniowie naszej Szkoły.
Wieczór poetycko muzyczny pt. "Kamień wiary" przygotowany przez Koło Żywego Słowa przy Proscenium pod kierunkiem pani mgr Teresy Rusinek.

1995/1996
W Dniu Patronki spektakl o Jadwidze Zamoyskiej i jej synu Władysławie przygotowany przez klub Pro Sinfonika pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Jaworskiej.
Wieczór poetycko muzyczny pt. "...a jednak jestem, bo całym sobą kocham życie..." przygotowany przez Proscenium pod kierunkiem pani mgr Teresy Rusinek.

1996/1997
"Świat poezji" spektakl przygotowany przez Proscenium pod kierunkiem pani mgr Teresy Rusinek.
Spektakl "Zaduszki Polskie" wystawiony przez koło historyczne pod kierunkiem pani mgr Magdaleny Giebel.
Spektakl "Dziady" (fragmenty dzieła Adama Mickiewicza) wystawiony przez młodzież pod kierunkiem pani mgr Agnieszki Cichockiej.
Spektakl "Rapsod o św. Wojciechu" przygotowany przez koło historyczne z okazji 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha (scenariusz i reżyseria: pani mgr Magdalena Giebel).

1997/1998
Spektakl: "Niemcy" L. Kruczkowskiego w reżyserii pani mgr Agnieszki Cichockiej, opiekunki Koła Dramatycznego.
Podczas rekolekcji szkolnych uczniowie zrealizowali Misterium Męki Pańskiej przygotowane pod kierunkiem pani Agnieszki Cichockiej i ks. Piotra Ratajczaka.

1998/1999
Spektakl pt. "Sam jeden w ciemną noc" przygotowany przez koło historyczne pod kierunkiem pani mgr Magdaleny Giebel z okazji 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

1999/2000
Klub Pro Sinfonika ponownie wystawił spektakl o Jadwidze Zamoyskiej i jej synu Władysławie.
Spektakl widowisko pt. "Morituri te salutant" wg scenariusza z roku 1994, został zrealizowany przez panie: Magdalenę Giebel i Agnieszkę Cichocką, przy współpracy pani Hanny Popielewskiej.
Uczniowie: Dorota Cendlak, Barbara Szczublińska i Bartosz Sobczak, zaproszeni przez panią Barbarę Wachowicz do ról w widowisku "Wigilie Polskie" wystawianym w Teatrze Wielkim. W kolejnych latach dołączą do nich: Tomasz Ciesielski, Tomasz Sawczyn, Magdalena Kotlarczyk i Katarzyna Śróda. Ponadto wśród harcerzy na scenie wielokrotnie byli: Kinga Marszał, Katarzyna i Witold Piweccy, Joanna Góra.

2000/2001
Spektakl "Pułapka na myszy" Agaty Christie w reżyserii pani mgr Agnieszki Cichockiej wystawiony przez Koło Dramatyczne.

2001/2002
Spektakl "Wesele 2001" wg Stanisława Wyspiańskiego (scenariusz i reżyseria: pani mgr Agnieszka Cichocka, pani mgr Magdalena Giebel).
Spektakl „Wesele 2001” został wystawiony na Litwie w Domu Polskim w Wilnie oraz w Polskiej Szkole Średniej im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

2002/2003
W związku z Jubileuszem 10-lecia Szkoły miał miejsce Spektakl "Jury" w wykonaniu absolwentów,
22.12. Klasa IF przedstawiła „Historię Bożego Narodzenia w wersji polsko-angielskiej” w reżyserii pani mgr Iwony Płocińskiej.
Klasa IF pod kierunkiem pani mgr Iwony Płocińskiej przedstawiła rozprawę sądową pt. „Polska w Unii – za czy przeciw?”
21.01. Koło Dramatyczne wystawiło premierowy spektakl "Posłuchajcie i zważcie u siebie..." w reżyserii pani mgr Agnieszki Cichockiej i pani mgr Pauliny Graf.

2003/2004
25 rocznicę pontyfikaty Jana Pawła II uczciliśmy organizując wieczornicę, wystawę o Papieżu Polaku, projekcję filmu "Z dalekiego kraju".
Klasa IIF wystawiła spektakl "Tryptyk Rzymski – nieprosta historia papieskiego poematu w szkole średniej" w reżyserii pani mgr Iwony Płocińskiej.
4.11. Uczciliśmy osiemdziesiątą rocznicę śmierci naszej patronki Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Uroczystości Dnia Patronki wzbogaciło przedstawienie poetycko – muzyczne.

2005/2006
W roku śmierci Jana Pawła II uroczyście obchodziliśmy Dni Papieskie.
Klasa IF wystawiła spektakl pt. „Metafizyka Historii, czyli „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II odczytany pośmiertnie” w reżyserii pani mgr Iwony Płocińskiej.
.12. Klasa IF przedstawiła „Historię Bożego Narodzenia po polsku” w reżyserii pani mgr Iwony Płocińskiej.

2006/2007
Z okazji Dnia Patronki klasa IIF przedstawiła spektakl pt. „A co mnie to wszystko obchodzi...! – historia z zamyśleń licealisty. Przedstawienie na wzór dialogów platońskich.” w reżyserii pani mgr Iwony Płocińskiej.

2008/2009
Z okazji święta 3 Maja klasa ID pod kierunkiem pani mgr Iwony Płocińskiej przygotowała przedstawienie pt. „Rocznica Konstytucji 3 Maja – historia z epilogiem”.

2009/2010
Podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego klasa IID przedstawiła spektakl pt. „Była raz wojna - kiedyś, dawno temu...” w reżyserii pani mgr Iwony Płocińskiej.

2010/2011
Uczniowie klasy IIB uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich- telewizyjnych z dziennikarzem i operatorem "Wydarzeń" z Polsatu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
14.02. Przedstawienie dla społeczności szkolnej „Hamlet” w wykonaniu naszych uczniów z zespołu teatralnego.
2011/2012
23.03. Odbyła się premiera widowiska „Chciało się żyć”. Był to słowno-muzyczny wieczór pamięci o Zbrodni Katyńskiej, przygotowany przez młodzież naszego Liceum. Cała społeczność szkolna mogła obejrzeć widowisko 27 marca.

11.01. Koncert Noworoczny zespołu szkolnego Vigilamus
21-22.01. uczniowie z klasy teatralnej odwiedzili Warszawę. Wyjazd był nagrodą za III miejsce w IV Potyczkach Teatralnych
27.01. Radio naszego liceum ma wreszcie swoją siedzibę – skromne studio radiowe wyposażone w profesjonalny sprzęt pozwoli na lepszą jakość nagrywanego materiału i przybliży uczniom prace dziennikarza radiowego
5.03. pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
6.03. Konkurs szkolny „Szybkie czytanie? Zdążę!”
III Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej
22.03. Dzień Przedsiębiorczości
23.03. Słowno- muzyczny wieczór pamięci o Zbrodni Katyńskiej: widowisko „Chciało się żyć” scenariusz i reżyseria prof. Magdalena Giebel i prof. Paulina Graf
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na najlepszy esej o współczesnej literaturze polskiej, najlepiej oceniona została praca Jagody Szłapki a kl. IIe
30.03. „ Drzwi otwarte” w naszej szkole
Kwiecień – Dni Zdrowia, konkurs dotyczący zdrowego odżywiania, gościliśmy p. Renatę Maternik – osobę po przeszczepie oraz p. dr Piotra Szuszczewicza chirurga, spotkanie z Drużyną Szpiku, warsztaty pt. „Dlaczego warto być wolontariuszem?”
13.04. nasi uczniowie biorą udział w II Poznańskim Biegu im. O.Józefa Jońca zorganizowanym przez Zespół szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu. Mikołaj Wawrzyniak z IIIe i Małgorzata Kołacka z IIIe zajęli I miejsca
21.04. Patrycja Wyciszkiewicz zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
23.04. kolejna „Godzina cichego czytania”
30.04. dyrektor Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu przekazuje podziękowanie naszej szkole za przekazanie darów dzieciom
Maj - egzaminy maturalne
15.06. wyjazd klasy teatralnej do Wrocławia (zwiedzanie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, spotkanie z prof. Jackiem Radomskim (wykładowcą PWST)
18.06 – 25.06. pobyt naszych uczniów w Hemmor (Niemcy) w ramach wymiany polsko-niemieckiej

2012/2013
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje ...
4-7.09. delegacja naszej szkoły bierze udział w XII Marszy żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Wycieczkę międzyszkolna organizuje Stowarzyszenie Memoramus.
16-23.09. gościmy młodzież z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Hemmor (Niemcy). Nasza polsko-niemiecka grupa spędziła wspólnie czas zwiedzając Poznań i Wrocław.
9.10. uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do Finału Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Lekkoatletyce i odnieśli sukcesy: Patrycja Wyciszkiewicz w biegu na 100 m zajęła I miejsce, Szymon Górny w biegu na 400 m zajął 2 miejsce, Katarzyna Obarska w biegu na 800 m zajęła 5 miejsce. Sztafeta kobiet w składzie: Patrycja Wyciszkiewicz, Katarzyna Obarska, Barbara Pach, Beata Parulska zajęła I miejsce.
10.10. Otrzęsiny Beanów, zmagania wygrała klasa Ib.
13.10.- 16.10 uroczyste obchody Jubileuszu XX-lecia Szkoły: m.in. sesja popularnonaukowa pt.”Generałowa Jadwiga Zamoyska a etos Wielkopolan”, wydanie jubileuszowego numeru szkolnej jednodniówki „Kuźnia Młodych” i płyty, okolicznościowe spotkania i wystawy ( spotkanie absolwentów, zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół XXV LO).
18.10. spektakl teatralny „Co było tylko próbą...”
19.10. Bartek Nowotny z kl.Ib zajął I miejsce w biegu przełajowym na 2 kilometry w Memoriale Bronisława Szwarca
Nowym przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego został Maciej Rosochowaty z kl. II d
4.11. 89 rocznica śmierci Patronki Szkoły- Rada SU udała się do Kórnika na grób Generałowej
22.11. wykład pani dr Ewy Krawieckiej z wydziału polonistyki UAM na temat „Mistrza i Małgorzaty” M.Bułhakowa
27.11. Jubileuszowy Szkolny Konkurs Fotograficzny „Przyroda w moim obiektywie”
11.12. Koncert Jubileuszowy „Nasza wspólna droga...”, spotkanie emerytów szkoły
11.-13.12. szkolne rekolekcje „Droga do prawdziwej dojrzałości”
Uczniowie klasy dziennikarskiej uczestniczyli w spotkaniu z panem Jarosławem Gugałą, dziennikarzem Polsatu.
14.12. uczniowie uczestniczą w rozgrywce finałowej I Mistrzostw Ortograficznych Szkół Ponadgimnazjalnych w I LO
14.12. w rocznicę stanu wojennego uczniowie kl.Ib przygotowali inscenizację
24.12. ks. Tomasz Tarczyński i ks. Łukasz Kędzierski wraz z uczniami wolontariuszami uczestniczyli w Wigilii dla Bezdomnych 2012 w Poznaniu
12.01.2013 Bal Studniówkowy uczniów kl. III i nauczycieli w Markietance
24.01. Bartosz Nowotny w Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale zajął w dystansie 600 m zdobył brązowy medal
Nasza Szkoła jako jedna z dwóch w Wielkopolsce dostała się w 2013 r. do ogólnopolskiego finału programu Sci-Tech Challenge, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i ExxonMobil, przygotowującego uczniów do studiowana na kierunkach ścisłych.
8-10.03. uczniowie klas teatralnych uczestniczą jako obserwatorzy w XIII Poznańskim Festiwalu Teatrów „Marcinek 2013”
14.03. Drużyna Szpiku organizuje loterię fantową oraz kawiarenkę, zebrane pieniądze przeznaczą na świąteczne paczki dla dzieci chorych na białaczkę.
14.03. w naszej szkole odbyła się V edycja Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”- etap wojewódzki
15.03. uczniowie klas teatralnych wystąpili w Teatrze Animacji w Poznaniu podczas „Spotkania z Melpomeną”
IV Festiwal Nauki i Sztuki, marzec-kwiecień: 16.03. warsztaty teatralne, filmowe, chemiczne, biologiczne, muzyczne, praktyczne, florystyczne, anglojęzyczne, 20.03. wykłady, gościliśmy p.dr Agnieszkę Chwieduk, p.prof. Tadeusza Michałowskiego, p. Martynę Grolewską
20.03. uczeń kl. 2b otrzymał legitymację prasową redakcji sportowej „Tylko piłka” i akredytację prasową na mecze pierwszoligowej Warty Poznań
21.03. akcja na pierwszy dzień wiosny „Wepnij kwiat we włosy lub ubranie, a ominie cię pytanie”
5.04. do konkursu z języka angielskiego „Pokaż nam język” organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową zakwalifikowali się nasi uczniowie: Jakub Skiba, Adam Młodożyniak i Przemysław Zawada
12.04. „Drzwi otwarte” dla gimnazjalistów
13.04. Bartosz Nowotny zajął I miejsce w finale wojewódzkim XIV Licealiady w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Żerkowie
26.04. klasy I i II uczestniczyły w Rajdzie Ekologicznym do rezerwatu Morasko
26.04. uroczystość zakończenia nauki dla uczniów klas III
Maj – egzaminy maturalne
12.05. Bartek Nowotny zajął I miejsce w biegu na 800 m w Okręgowych Mistrzostwach Wielkopolski
17.05. uczniowie klas teatralnych zdobyli I miejsce w V Potyczkach Teatralnych Szkół organizowanych przez Teatr Animacji w Poznaniu
20.05. gościliśmy pierwszego dyrektora naszego liceum panią Annę Lipczyńską, po szkolnej modlitwie nowennowej o beatyfikację naszej Patronki Służebnicy Bożej Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, pani dyrektor spotkała się z uczniami szkoły – relacja z przebiegu spotkania w TV w programie „Z życia Kościoła” 26.05.
.... Szkoła i Wydział Chemii UAM podpisały list intencyjny, w którym uczelnia wyraża wolę podjęcia współpracy w formie utworzenia klasy patronackiej.
23.05. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął patronat nad klasami przyrodniczymi. Dokument podpisała prorektor prof. dr hab. Monika Kozłowska i nasza pani dyrektor Małgorzata Supłat
24.05. uczniowie z Gimnazjum im.Jana Pawła II w Suchym Lesie brali udział w przygotowanych dla nich warsztatach prasowych i warsztatach pt. „Biologia w kuchni”
26.05. gościliśmy uczniów z Gimnazjum Nr 56 w Poznaniu
27.05. nasi tegoroczni absolwenci Michał Anders i Maciej Ratajczak prowadzili II Galę Utalentowanych Wielkopolan, zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
28.05. I Plenerowe Spotkanie Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych na dziedzińcu XXV LO przy ul. Widnej, patronat honorowy nad „Nocą Teatrów” objął Teatr Animacji w Poznaniu
1.06. Drużyna Szpiku ponownie odwiedziła szpital i Oddział Onkologii i Hematologii, dziewczyny były przebrane za postacie z bajek, przyniosły upominki
Pracownicy Katedry Orientalistyki Neofilologii UAM przybliżyli naszym uczniom problematykę związaną z krajami Azji Południowej i Wschodniej. W najbliższym czasie ma zostać podpisana umowa patronacka z naszą szkołą.
4.06. wymiana polsko-niemiecka: nasi uczniowie goszczą w Hemmor
6.06. Nasza Szkoła i Wydział Chemii UAM podpisały list intencyjny, w którym uczelnia wyraża wolę podjęcia współpracy w formie utworzenia klasy patronackiej, specjalizującej się w naukach chemicznych.
7,8.06. w czasie 4.Festiwalu Filmów Młodzieżowych w I LO w Poznaniu odbyła się emisja filmu naszej uczennicy Sandry Afek
21.06. Dzień Sportu
24.06. wizyta na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, udział w warsztatach chemicznych w laboratoriach dydaktycznych
Wycieczka Koła Górskiego na Ślężę

2013/2014
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje Renata Wiśniewska
3 -6. 09. odbył się wyjazd delegacji do Białegostoku. Uczniowie wzięli udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (Memoramus).
15-22.09. już 15 raz gościliśmy uczniów ze szkoły GYMNASIUM WARSTADE W HEMMOOR. Przygotowaliśmy z tej okazji projekt „NIEMIECKO-POLSKIE HISTORIE W WIELKOPOLSCE W XIX I XX WIEKU”
19.09. uczniowie klasy drugiej o profilu przyrodniczo-medycznym brali udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Politechniki Poznańskiej.
21.09. odbyło się otwarcie nowych obiektów sportowych wybudowanych na terenie naszej szkoły. W otwarciu obiektu wzięli udział m.in. prezydent Ryszard Grobelny oraz przewodniczący Rady Miasta, Grzegorz Ganowicz. Do godziny 14 trwał piknik rodzinny „Pożegnanie lata”, który Rada Osiedla Winiary wspólnie z XXV Liceum zorganizowała na dziedzińcu.
Wydanie kolejnego numeru gazety O!Krzyk
27.09. w naszym liceum gościliśmy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Ksiądz biskup spotkał się z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły. W słowie skierowanym do nas odwołał się do postaci naszej patronki Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i Jej programu wychowawczego. Wspólny czas spotkania ubogaciła młodzież, która zaśpiewała i zagrała kilka utworów religijnych.
XXI szkolny konkurs fotograficzny „Przyroda w moim obiektywie”
3.10. odbył się szkolny konkurs rozpoznawania grzybów, w którym wzięło udział 14 uczniów. Najlepszym znawcą grzybów okazał się Jacek Krol - uczeń kl. IIe. Drugie miejsce zajęli ex aequo - Artur Kraśniewski z kl. IIIb i Dawid Michalak z kl. Ib. Gratulujemy!
3.10. Podczas Licealiady Lekkoatletycznej Bartosz Nowotny z kl.II b w biegu na 800 m zajął I miejsce, Justyna Budner z kl. Id zajęła 1 miejsce w biegu na 1500 m. Oboje zakwalifikowali się do Finału Wojewódzkiego.
9.10. odbyły się tradycyjne OTRZĘSINY BEANÓW. Klasy pierwsze przebrane zgodnie z wylosowanym państwem, uczestniczyły w różnorodnych konkurencjach. Pierwszoklasiści byli wspierani przez swoich wychowawców. Zwyciężyła klasa I C - GRATULUJEMY!
Warszawska Drużyna Szpiku rusza z urodzinową, karteczkową akcją dla Oliwii u której 6. września 2012roku zdiagnozowano białaczkę. Do akcji dołączyła również nasza młodzież.
11.10. Zabity w Katyniu por. Leon Stefan Lebensart, legionista, żołnierz 33 pułku piechoty, został po 73 latach uczczony uroczystością poświęcenia dębu i pamiątkową tablicą, umieszczoną na dziedzińcu XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Wcześniej posadzono tam drzewo – pomnik Dąb Katyński aby „ocalić od zapomnienia”.
13.10.. odbył się 14 Poznań Maraton. Wśród biegaczy i kibiców pojawili się przedstawiciele Drużyny Szpiku. Dlatego na trasie maratonu znalazły się także wolontariuszki z naszej Szkolnej Drużyny Szpiku.
17.10. Szkolne Koło Górskie wybrało się na Jesienny Rajd po Puszczy Zielonce
21.10. w naszym liceum odbył się TURNIEJ PIŁKARSKI, z reprezentacją XXV LO zagrali zaproszeni gimnazjaliści (z Gimnazjum nr 60,53,64). Gościem honorowym był Mariusz Rumak - trener Lecha Poznań. Po rozgrywkach odbyła się konferencja prasowa z udziałem gościa, poprowadziła ją klasa dziennikarska 3b.
23.10. klasy IId i IIId udały się do Wielkopolskiego PN na lekcję geografii i biologii w terenie.
W październiku i listopadzie 2013 r. uczniowie klas: przyrodniczo - medycznej i turystyczno - ekologicznej uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym.
Rok Hipolita Cegielskiego, który obecnie trwa oraz przygotowanie do jubileuszowej XV wymiany niemiecko – polskiej zatytułowanej: „Niemiecko – Polskie Historie w Wielkopolsce w XIX i XX wieku” stały się powodem do zorganizowania w naszej szkole projekcji filmu: „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868” oraz spotkania z twórcą tego filmu panem Jackiem Kubiakiem. Więcej informacji o tym wydarzeniu w listopadowym numerze naszej szkolnej „Kuźni Młodych”.
4.11. obchodziliśmy 90. rocznicę śmierci Generałowej Jadwigi Zamoyskiej - Patronki naszego Liceum: uczestniczyliśmy m.in. w „Śniadaniu z Wychowawcą” , Mszy Św. w kościele św. Stanisława Kostki, w przedstawieniu teatralnym pt. „A co mnie to wszystko obchodzi...? – historia z zamyśleń licealisty.” Przedstawienie zostało powtórzone dla absolwentów, rodziców i społecznośći lokalnej Sołacza, Bonina i Winiar w dniu 5.11.
15.11. uczniowie klasy 3e i 2e uczestniczyli w wykładach na Uniwersytecie Przyrodniczym. Dr hab. Anna Sip mówiła o drobnoustrojach w żywności jako niewidzialnych sojusznikach człowieka. Dr hab. Izabela Szczerbal odsłaniała przed nami tajemnice chromosomów
11.13. Uczniowie klasy 2e uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym. Podczas pierwszej części zajęć izolowali DNA zarodków zbóż, a następnie zwiedzali Katedrę Biochemii i Mikrobiologii Żywności (oglądali m. in. pracownię mikrobiologii, komorę beztlenowych hodowli, bioreaktory, chromatograf gazowy i cieczowy). Następna wizyta to warsztaty z fizjologii zwierząt zorganizowanych dla nich przez Naukowe Koło Operon na Uniwersytecie Przyrodniczym
11.13. Uczniowie klasy dziennikarskiej spotkali się z redaktorem TVN24 Jarosławem Kuźniarem i uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, które odbyły się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
11.11. Uczniowie naszej szkoły odpowiedzieli na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i włączyli się aktywnie w obchody Dnia Niepodległości. W okresie poprzedzającym uroczystości młodzież w ramach godzin wychowawczych i lekcji podstaw przedsiębiorczości wykonywała biało – czerwone kotyliony. W poniedziałek 12 listopada 2013r. młodzież nosiła wykonane przez siebie kotyliony. Tego dnia wszyscy uczniowie wzięli udział w szkolnych obchodach Święta Niepodległości i oglądali przedstawienie przygotowane z tej okazji przez klasę Id. Ponadto poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych przez parafię św. Stanisława Kostki na Winiarach.
20.11. w związku z Międzynarodowym Dniem Systemów Informacji Geograficznej, młodzież z klasy 2d wzięła udział w wykładach i warsztatach na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.
9.12. uczniowie klas teatralnych 1a i 2a uczestniczyli w warsztatach w ramach Małej Akademii Teatru przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.
9-13. 12. gościliśmy wystawę przygotowaną przez wrocławskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Opiekunem wystawy, udostępnionej wielkopolskim szkołom skupionym w Stowarzyszeniu Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS, jest pan doktor Janusz Furmaniuk, który dwukrotnie spotkał się z naszymi uczniami w ramach prelekcji i zwiedzania ekspozycji.
10.12. odbył się piąty Koncert Charytatywny zatytułowany „Mamy siebie”.
10-12.12. odbyły się Rekolekcje Szkolne, których myślą przewodnią były słowa
"Kto jak nie Chrystus?". Rekolekcje poprowadził ks. dr Mirosław Tykfer.
Mała akcja charytatywna uczniów z klasy 3e, która w tym roku zrezygnowała z obdarowania siebie wzajemnie świątecznymi podarunkami. Uczniowie zebrali słodycze i przekazali je Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
13.12. uczniowie klasy IIIE wzięli udział w wykładzie i warsztatach przygotowujących do egzaminu maturalnego na Wydziale Chemii UAM. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości z zakresu fizykochemii
24.12. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielkim dziele jakim jest przedsięwzięcie Wigilii dla Potrzebujących miasta Poznania i okolic.
01.14. Klasa dziennikarska Ib uczestniczyła w spotkaniu z panią M.Stankiewicz z Fundacji Redemptoris Missio. Zajęcia dotyczyły misji w Etiopii, działalności humanitarnej i form pomocy wolontariuszy.
13.01.14 odbył się szkolny etap XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
08.-13.01. wzięliśmy udział w akcji „Poznaniacy pomagają uchodźcom syryjskim” organizowanej przez poznańskiego podróżnika Macieja Pastwę oraz Stowarzyszenie „Lepszy Świat”.
25.01. Bal studniówkowy
30.01. już po raz drugi w naszej szkole odbył się konkurs dotyczący wilków. W konkursie wzięły udział dwie drużyny z kl. Ic i Id
Wyszedł kolejny numer Gazety Okrzyk
W styczniu podczas warsztatów teatralnych i dziennikarskich goszczący w naszej szkole uczniowie z gimnazjum nr 66 mogli m.in. zagrać w etiudzie teatralnej i złożyć szpalty gazety.
31.01. uczniowie naszego liceum zgłosili się do Mistrzostw Ortograficznych Szkół Ponadgimnazjalnych Poznania zorganizowanych przez I LO im. Karola Marcinkowskiego i Uniwersytet Adama Mickiewicza. W pierwszym etapie – szkolnym, konkurs wygrali następujący uczestnicy: I miejsce – Klaudia Gwardzik, II miejsce – Olga Bojar, III miejsce – Agnieszka Maziarz
31.01. w ramach Dnia Międzynarodowego odbyło się spotkanie z panem Piotrem Bojarskim, dziennikarzem i reporterem Gazety Wyborczej, zatytułowane „Cztery twarze Prusaka.”
17.02. uczniowie , którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, wzięli udział w spotkaniu z panem E.Tomkowiakiem, który opowiedział o przebiegu i uczestnikach powstania.
Uczniowie biorą udział w projekcie „Początek. Odnowa” przygotowanym przez Instytut Historii i Teatr Animacji w Poznaniu.
28.02. klasy teatralne uczestniczą w próbie generalnej spektaklu „Szewcy” S.I. Witkiewicza w inscenizacji A.Rozmianiec.
11.03. kl. IId uczestniczy w zajęciach z biologii w Poznańskiej Palmiarni.
12.03. zajęcia dla kl.IIe na UAM, wykład prof. Marii Kaczmarek na temat rozwoju emocjonalnego człowieka.
12.03. Kuźnia Młodych – czasopismo wydawane przez Szkołę zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych
Wyjazd maturzystów do Częstochowy.
15-16.03. klasa teatralna w Teatrze Polskim w Warszawie na spektaklu „Zemsta” w reż. K.Jasinskiego.
18.03. w ramach cyklu Goście-Uczniom spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Jest Nadzieja Więc Warto Żyć”
21.03. konkurs Mam Talent
27.03. w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki u Zamoyskiej warsztaty z cyklu Nauczyciele-Uczniom.
2.04. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w Dniu Przedsiębiorczości, m.in. mogli zapoznać się z wybranymi miejscami pracy.
4.04. Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów
5.04. Klasa dziennikarska 1b uczestniczyła w zajęciach radiowych, prasowych i telewizyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6 -14.04. w ramach wymiany polsko- -francuskiej, gościmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z liceum im. Victora i Heleny Basch w Rennes. Przygotowaliśmy dla naszych gości bogaty program zajęć – wycieczki po regionie, zwiedzanie zabytków Poznania, liczne atrakcje, a także wspólne zajęcia w liceum.
7-11.04. Dni Zdrowia pod hasłem: TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE (pomiary ciśnienia, quiz, akcja krwiodawstwa)
11.04. I miejsce w 4 Biegu im. O.Józefa Jońca dla Bartosza Nowotnego
Uczniowie biorą udział w Konkursie „Od laika do przyrodnika” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy
5.04. udział w Warsztatach radiowych i telewizyjnych WNPiD UAM
9.04. etap wojewódzki VI Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II".
9.04.. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez poznańskie wyższe uczelnie w ramach XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
14.04. społeczność naszej szkoły oddała hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Uroczyście odczytano Apel Poległych, a pod tablicą pamiątkową por. Leona Lebensarta (patrona Dębu Katyńskiego na dziedzińcu liceum) uczniowie zaciągnęli wartę honorową
25.04. uroczyste zakończenie nauki klas III
25.04. uczniowie klasy pierwszej o profilu przyrodniczo - medycznym uczestniczyli w wykładzie oraz warsztatach chemicznych na Wydziale Chemii UAM.
28.04. uczniowie klas teatralnych 1a i 2a mieli okazję uczestniczyć w zajęciach w Teatrze Animacji i wysłuchać wykładu Teatr Formy przygotowanego przez pana Lecha Chojnackiego.
28.05. II Plenerowe Spotkanie Teatrów Szkolnych. W spotkaniu oprócz naszej szkoły udział wzięły: Gimnazjum Nr 68 im. Adama Tytusa Działyńskiego, Gimnazjum Nr 54 im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum Nr 43 im. PTPN, Dwujęzyczne Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
1.06. udział w biegach przełajowych na Umóltowie
Przez ostatnie 3 tygodnie klasa IID o profilu turystyczno-ekologicznym, w ramach przedmiotu geografia, miała zajęcia z Panem prof. zw. dr hab. Andrzejem Mockiem, kierownikiem Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów. Te niecodzienne zajęcia mogły się odbyć dzięki objęciu patronatem uczniów klasy turystyczno - ekologicznej przez Uniwersytet Przyrodniczy.
6.06. zakończyły się czterotygodniowe rozgrywki Poznańskiej Ligi Debat Oksfordzkich w ramach projektu edukacyjnego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wzięło w nich udział tylko 8 szkół ponadgimnazjalnych. Nasze Liceum reprezentowali: Mikołaj Kopański z klasy 1b, Magda Nowakowska i Dawid Kamiński z klasy 2a oraz
Mikołaj Prus i Filip Słomiński z klasy 2b.
24.06. spotkanie z poznańskimi dziennikarzami radia Merkury Grzegorzem Hałasikiem i Krzysztofem Ratajczakiem
Nowe wydanie gazety O!Krzyk już na stronie http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/okrzyk/14/6/24/ lub w zakładce: O!Krzyk (10.06.2014)

2014/2015
17.09.2014 75. ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ. Społeczność naszego Liceum Zamoyskiej pamiętała o tych tragicznych wydarzeniach! Przed południem 17 września wielu uczniów, nauczycieli i pracowników spotkało się przy Dębie Katyńskim por. Leona Lebensarta, aby chwilą zadumy i zapaleniem znicza oddać cześć ofiarom agresji. W godzinach popołudniowych przedstawiciele Szkoły wzięli udział w uroczystościach pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, przed pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru.
18 – 19.09.2014 chętni uczniowie z klas: 3d, 2d i 2c udali się na wycieczkę do Bornego Sulinowa. Celem naszej wyprawy było zapoznanie się z historią tego terenu oraz zobaczenie jednego z największych wrzosowisk w Europie.

19.09.2014 przedstawiciele naszej Szkoły wzięli udział w uroczystościach związanych z odsłonięciem Dębu Pamięci poświęconemu Stanisławowi Bręczewskiemu, mieszkańcowi Winiar, sokołowi, policjantowi, więźniowi Ostaszkowa, który został zamordowany w Twerze przez NKWD w kwietniu 1940 roku.
26.09.2014 w ramach szkolnego projektu poświęconego twórczości Tadeusza Różewicza odbyła się „lekcja czytania”. Poprowadzona została przez prof. Piotra Śliwińskiego, wykładowcę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
wrzesień 2014 XXII Szkolny Konkurs Fotograficzny „PRZYRODA W MOIM OBIEKTYWIE”.
wrzesień 2014 samorząd szkolny ogłosił konkurs na Klasę o Wielkim Sercu. Tytuł ten zdobędzie klasa, która przez cały rok szkolny będzie najbardziej aktywna w zbiórkach na rzecz potrzebujących.
30.09.2014 odbyła się Licealiada lekkoatletyczna w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnejna Stadionie Olimpii Poznań. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu reprezentowali następujący uczniowie:
- bieg 1500 m. dziewcząt - Justyna Budner kl.2d – 2 miejsce - srebrny medal
- bieg 200 m. chłopców - Łukasz Rodziak kl.1b – 1 miejsce - złoty medal;
Damian Jendrzejczak kl.1b – 2 miejsce - srebrny medal
- bieg 400 m. chłopców - Bartosz Nowotny kl.3b – 1 miejsce - złoty medal
- bieg 3000 m. chłopców - Artur Balicki kl.2d – 5 miejsce
- sztafeta 4x400 m. chłopców - Mikołaj Prus kl. 3b, Damian Jendrzejczak kl.1b, Łukasz Rodziak kl.1b, Bartosz Nowotny kl.3b - 1 miejsce - złoty medal.

16.10.2014 r. Dzień Patronki, „Śniadanie z wychowawcą”, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie teatralne pt. „Cicha noc patriotyzmu Starszej Polski w czasach Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy”

20.10.2014r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli w spotkaniu z radnymi Miasta Poznania: Janem Chudobieckim i Joanną Frankiewicz. Spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta.

24.10.2014 Zajęcia na Wydziale Chemii UAM, uczniowie klasy IIIE wzięli udział w wykładzie i warsztatach powtórkowych do egzaminu maturalnego na Wydziale Chemii UAM.
październik 2014 Nasza szkoła włączyła się w akcję poznańskiej Fundacji „Redemptoris Missio” - "Kup pan szczotkę”. Akcja polega na zbiórce szczoteczek do zębów, które wolontariusz fundacji, stomatolog Krzysztof Gniazdowski, zawiezie jesienią do Kamerunu.
5.11.2014 Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objął patronat nad klasami biologiczno - chemicznymi w naszej szkole. W siedzibie szkoły zostało podpisane porozumienie o współpracy. Ze strony Uczelni dokument podpisał Prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni – prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz Dziekan Wydziału Biologii - prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, natomiast ze strony Liceum – Pani Dyrektor Małgorzata Supłat. W uroczystości wzięli również udział nauczyciele, uczniowie i absolwenci XXV LO. Absolwent Liceum, dr Łukasz Wojtyla, wygłosił wykład dla uczniów pt. "Co rośliny robią zimą".
5.11.2014 lekcja muzealna kl. Ia z p. Iwona Plocińską w Muzeum Powstania Wielkopolskiego na Starym Rynku w Poznaniu
12.11.2014 Koncert Niepodległości na Winiarach zorganizowany we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich, SP 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, SP 27 im. Stefana Czarnieckiego i GM 64 im. Bohaterów Hymnu Narodowego.
17.11.2014 uczniowie kl.IIc uczestniczyli w warsztatach z fizjologii zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
19.11.2014 w szkole odbył się Festiwal Nauk Przyrodniczych dla gimnazjalistów, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach biologicznych, chemicznych, fizycznych i geograficznych.
20.11.2014 do międzyszkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Legendarni i Tragiczni” zakwalifikowały się: Daria Chlebowska z Ia, Klaudia Gwardnik z IIa i Karolina Blada IIb.
12.2014 samorząd ogłosił konkurs świąteczny na ozdoby choinkowe do przystrojenia szkoły i najciekawszy wystrój Sali.
16.12.2014 w ramach projektu „Hiszpanka” czyli Powstanie Wielkopolskie warte poznania, w szkole odbyło się przedstawienie pt. „Cicha cnota patriotyzmu Starszej Polski w czasach Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy” oraz otwarcie Szkolnego Centrum Informacji o Powstaniu Wielkopolskim i Filmie „Hiszpanka”.
12.2014 kolejna audycja szkolnego radia Scool (felietony satyryczne)
8.01.2015 uczniowie kl. Ia z p.I.Płocińską wzięli udział w nagraniu radiowym w Radiu Emaus. Audycja dotyczyła patronki szkoły i projektu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim.
9-14-15.01.2015 w ramach "Szpikowych Potyczek" Szkolna Drużyna Szpiku zorganizowała m.in: spotkanie edukacyjne , punkt informacyjny podczas zebrania z rodzicami oraz akcję krwiodawstwa i rejestracji w banku dawców szpiku . W sumie zebraliśmy 10, 350 l krwi i zarejestrowaliśmy 11 potencjalnych dawców szpiku.
22.01.2015 gościmy uczniów gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, zwiedzili wystawę w Centrum Informacji o Powstaniu Wielkopolskim oraz obejrzeli zwiastun filmu „Hiszpanka”
26.01.2015 warsztaty teatralne i dziennikarskie dla gimnazjalistów z Baranowa
28.01.2015 spotkanie z prof. Januszem Karwatem w Szkolnym Centrum Informacji o Powstaniu Wielkopolskim.
Luty 2015 Na stronie portalu miastopoznaj.pl ukazał się artykuły: uczennicy Marty Kostyk z kl. IIb pt. „Wciągnięci w sieć” i Karoliny Deseckiej z kl.IIb pt. „Polskie tabu”. Klasa dziennikarska współpracuje z portalem i pisze teksty w ramach Akademii Młodego Dziennikarza.
5.02.2015 Koncert Charytatywny „Uśmiech dla Michaliny” przeznaczony na rehabilitację uczennicy.
11.02.2015 uczniowie z kl.Ic, IIc, IId uczestniczyli w wykładach i warsztatach na Wydziale Biologii UAM
Uczennice Kamila Michałkiewicz i Sandra Seifert zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
W ramach VI Festiwalu Nauki i Sztuki u Zamoyskiej odbyły się spotkania z podróżnikami Tomaszem Labusem (wyprawa na Filipiny) i Michael’em Rupper’tem z Holandii, twórcą projektu Starring You.
5.03.2015 apel z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy Dębie Katyńskim na dziedzińcu szkoły.
12.03.2015 w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki u Zamoyskiej uczniowie uczestniczyli w wykładzie pt. Doping – chemiczna strona medalu” wygłoszonym przez pana dr Grzegorza Krzyśko.
15.03.2015 ukazał się artykuł „Skazani na hejt” napisany przez uczennicę Agnieszkę Maziarz z kl.2b na stronie portalu miastopoznaj.pl, kolejne artykuły: Karoliny Bladej z 2b „Czy malkontenctwo – to już nasz sport narodowy?” z dn. 27.03.15 i Ewy Rogowskiej z 2b „Powiedz mi jak spędzasz święta, a powiem ci skąd jesteś!” z dn. 31 .03.15
20.03.2015 coroczny konkurs Mam Talent
20.03.2015 edukacyjna gra szkolna „Wyklęty” zorganizowana we współpracy z Poznańskim Oddziałem IPN. Zwyciężyła klasa 2d, 2 miejsce klasa 2b
25.03.2015 powstało w szkole z inicjatywy p. Iwony Płocińskiej i klasy Ia Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk ( STPN )
27.03.2015 Drzwi Otwarte (szereg warsztatów, konkursów i atrakcji dla gimnazjalistów)
9-30.03.2015 kolejna edycja konkursu Klasa Roku 2015
31.03.2015 udział uczniów w zajęciach organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – „Dzień psychologii”
10.04.2015 w szkole odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Myśli Jana Pawła II.
14.04.2015 warsztaty teatralne i dziennikarskie dla gimnazjalistów z Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji-Olimpijczyk.
16.04.2015 Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na projekcję filmu „Jack Strong”
17.04.2015 5 Poznański Bieg im. O.Józefa Jońca w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu, w którym nasi uczniowie J.Budner kl.2b, D.Jendrzejczak kl.1b, Ł.Rodziak kl.1c i A.Balicki kl.2b zdobyli 1 i 2 miejsca.
21.04.2015 Happening klas 1a i 2a z okazji Dnia Teatru.
22-26.04.2015 udział uczniów kl.1a wraz z opiekunami w w Projekcie Artystyczno-edukacyjnym dla młodzieży „START NOW- Dialog, pokój, jedność...zaczynają się ode mnie” w Katowicach.
24.04.2015 uroczystości z okazji ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich.
24.04.2015 Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów (2 termin).
28.04.2015 artykuł Karoliny Deseckiej z kl.2b pt. „Ziemia w mackach Marsa” na stronie portalu miastopoznaj.pl w ramach Akademii Młodego Dziennikarza.
6.05.2015 artykuł Julii Ruty z kl.2b pt. „ADHD – kwestia wychowania czy choroba?” na stronie portalu miastopoznaj.pl w ramach Akademii Młodego Dziennikarza.
9.05.2015 udział uczniów w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy i Drużynę Szpiku dotyczącej transplantacji „Jak zostać dawcą. Podaj dalej”.
12.05.2015 udział uczniów klas biologicznych w zajęciach z zakresu biologii sądowej na UAM
14.05.2015 uczniowie kl. 2b uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Fałszerze dzieł sztuki”, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Poznaniu w ramach lekcji przyrody.
15.05.2015 artykuł Mai Skory z kl.2b pt. „O prywatności i cyberrelacjach w Internecie” na stronie portalu miastopoznaj.pl w ramach Akademii Młodego Dziennikarza.
15.05.2015 uczniowie klasy 1 i 2 biologiczno-chemicznej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM.
20.05.2015 artykuł Marty Kostyk z kl.2b pt. „Tor Poznań dla poznaniaków i dla świata” na stronie portalu miastopoznaj.pl w ramach Akademii Młodego Dziennikarza.
21.05.2015 kl.1c zwiedza fabrykę kosmetyków NIVEA Beiersdorf Manufacturing w Poznaniu.
28.05.2015 „Noc teatrów” – uczniowie gimnazjów i liceów pokazują swoje najlepsze spektakle.
28.05.2015 artykuł Agnieszki Mozolewskiej z kl.2b pt. „Postcrossing, czyli pocztówkowanie” na stronie portalu miastopoznaj.pl w ramach Akademii Młodego Dziennikarza”.
29.05.2015 warsztaty biochemiczne w laboratorium Uniwersytetu Przyrodniczego dla uczniów klasy biologiczno-chemicznej.
29.05.2015 w zmaganiach poznańskich liceów w Lidze Debat Oksfordzkich uczestniczyła grupa naszych uczniów – Klub Pana Cogito.
30.05.2015 uczniowie klasy biologiczno-chemicznej uczestniczyli w grze terenowej „Zostań botanicznym menedżerem!” w Ogrodzie Botanicznym, zajęli najwyższe miejsce.
1.06.2015 uczniowie klas dziennikarskich uczestniczą w warsztatach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz infografiki.
1.06.2015 nasi szkolni wolontariusze Drużyny Szpiku uczestniczyli w akcji organizowanej przez Komendę Policji „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”.
2-9.06.2015 grupa uczniów klas pierwszych i drugich z panią prof. Moniką Adamczyk brała udział w wycieczce do Londynu.
12.06.2015 zajęcia terenowe klas I i II biologiczno-chemicznych na Morasku z członkami PTPP Salamanra.
Czerwiec 2015 kl.2b z nauczycielem historii p. Magdalena Giebel wydali gazetę szkolną jednodniówkę pt. „Kurier Sarmacki”.
14.06.2015 Szkolna Drużyna Szpiku była obecna na Biegu Umultowskim.
16.06.2015 w ramach projektu „Powstanie Wielkopolskie warte poznania” spotkanie z prof. W. Łazugą i dr D. Gawinem i wykłady poświęcone powstaniom wielkopolskiemu i warszawskiemu
18.06.2015 artykuły Agnieszki Mozolewskiej z kl. 2b „Niedoceniane w futbolu” oraz Agnieszki Maziarz z kl.2b „Migrujące społeczeństwo” ukazały się na portalu miastopoznaj.pl w ramach Akademii Młodego Dziennikarza”
18.06.2015 Pierwszy Szkolny Piknik u Zamoyskiej – wspólne piknikowanie, tańce, karaoke, kalambury i inne zabawy, organizator Samorząd Szkolny
26.06.2015 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/15

2015/2016
Sierpień 2015 –absolwentka naszej szkoły Patrycja Wyciszkiewicz reprezentowała Polskę podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Pekinie. Zajęła 7 miejsce w swoim biegu półfinałowym na 400 m i ustanowiła swój nowy rekord życiowy (51,31 s).
1.09.2015 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2016
6.09.2015 Szkolna Drużyna Szpiku uczestniczyła w festynie „Pożegnanie lata”, podczas którego zbierano pieniądze na leczenie 2-letniego Szymona chorego na białaczkę.
8-11.09.2015 wyjazd do Białegostoku i udział uczniów w XV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Ofiar Polskiego Sybiru(w ramach projektu „Trwała Pamięć Pokoleń”, wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Memoramus).
24.09.2015 klasy 1c i 1d brały udział w Jesiennym Rajdzie Integracyjnym do puszczy Zielonki.
29.09.2015 Licealiada Lekkoatletyczna w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Złote medale zdobyli: Maria Hofman, Justyna Budner, Damian Jendrzejczak, Łukasz Rodziak, Marcin Walczak, Zuzanna Cieśla, Wiktoria Gabler, Marta Hofman; srebro: Piotr Kostysiak; brąz: Artur Balicki
5.10.2015 artykuł Dominiki Ulatowskiej kl.3b „Stop – szkolnym sklepikom” w ramach działania Akademii Młodego Dziennikarza na portalu miastopoznaj.pl
7.10.2015 XVII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej z udziałem naszych uczniów: Maria Hofman 1c – I miejsce w biegu na 800 m, Łukasz Rodziak 2c – II miejsce w biegu na 400 m, sukcesy odnieśli również uczniowie: Justyna Budner 3d, Marcin Walczak 1c, Piotr Kostyniak 1c, Artur Balicki 3d
8.10.2015 klasa 2c (biol.chem.) bierze udział w zajęciach terenowych w Parku Sołackim (ocena form morfologicznych porostów nadrzewnych).
12.10.2015 wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego ( kandydaci: Michał Nowaczyk 2a i Grzegorz Maliński 2b). Zwyciężył Michał Nowaczyk.
12.10.2015 artykuł Filipa Błażejaka kl.1b „Uchodźcę przyjmę...nie od zaraz” na portalu miastopoznaj.pl
14.10.2015 uczniowie porządkują na poznańskiej Cytadeli groby powstańców wielkopolskich i uczestników wojny polsko-bolszewickiej - inauguracja projektu „Przywrócić pamięć Powstania Wielkopolskiego”, będącego wspólną inicjatywą p. Adama Gajdy założyciela poznańskiego Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman” oraz nauczycieli historii
15.10.2015 konkurs Wiedzy o Patronce, kolejno zwyciężyły: kl. IIa, Id, IIc
16.10.2015 Dzień Patronki, przedstawienie teatralne „Śmiechu mi trzeba” wg scenariusza p. prof. Joanny Popławskiej w wykonaniu klasy 2b
17.10.2015 Szkolna Drużyna Szpiku udała się na akcję pod hasłem IKEA, uczniowie pakowali zakupy i zbierali pieniądze na pomoc dzieciom chorym na białaczkę
25.10.2015 Karolina Blada i Marta Kostyk (3b) współuczestniczyły w wieczorze wyborczym z dziennikarzami portalu miastopoznaj.pl
26.10.2015 Klasy przyrodnicze 1c i 2c brały udział w wykładzie połączonym z wystawą „Różnorodność ptaków w dolinie Cybiny” przygotowanej przez Fundację Biblioteka Ekologiczna.
27.10.2015 artykuł Agnieszki Markockiej i Adrianny Weinert (1b) „24 twarze Bonda” na portalu miastopoznaj.pl
28.10.2015 wykład pana Radosława Jarosa z PTOP Salamandra na temat życia nietoperzy.
10.2015. w ramach powstałego w szkole Klubu Czytelniczego (opiekunowie: p. Agnieszka Kalus, p. Bożena Kapusta na stronie szkoły powstał blog literacki http://25loczyta.blogspot.com/
11.2015 Samorząd szkolny w ramach akcji organizowanej przez Fundację Redemptoris Missio zebrał 230 mydeł dla dzieci z Kamerunu
11.2015 Samorząd szkolny poszukuje talentów, organizuje wystawę „Aleja wschodzących gwiazd”
3.11.2015 artykuł Aleksandry Janowskiej (1b) „Złapani w sieć” na portalu miastopoznaj.pl
5.11.2015 zmarła pani profesor Agnieszka Cichocka wieloletnia nauczycielka języka polskiego naszego liceum
11.11.2015 artykuł Klaudii Wrzesińskiej (1b) „Nuty na zdrowie” na portalu miastopoznaj.pl
18.11.2015 wykład prof. Jerzego Langera „Sekrety czekolady” na Wydziale Chemii UAM

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
1997/1998 Anna Plucińska
1998/1999 Joanna Kaczmarek
1999/2000 Hanna Nowak
2000/2001 Marta Misztal
2001/2002 Agnieszka Gąsiorek
2002/2003 Dorota Kowalczykiewicz
2003/2004 Alicja Borowska
2004/2005 Jan Helak
2005/2006 Jan Helak
2006/2007 Małgorzata Kurtz
2007/2008 Anna Szewczyk
2008/2009 Łukasz Maćkowiak
2009/2010 Joanna Kaźmierczak
2010/2011 Joanna Bernat