Zajęcia z mikroskopowania w Katedrze Botaniki

zajęcia z botaniki UP13 listopada, klasa 2c wraz z p.prof. Izabelą Baturą oraz klasa 2b - 29 listopada - wraz z p.prof. Ewą Steciąg uczestniczyły, w zajęciach z biologii w  Katedrze Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego. Podczas zajęć mogli poznać różne techniki przygotowywania preparatów mikroskopowych, a następnie samodzielnie je wykonać. Prowadzili m.in.: obserwację  budowy anatomicznej liścia moczarki kanadyjskiej oraz aparatów szparkowych z liścia trzykrotki i kilku gatunków drzew. Wysłuchali też prelekcji dotyczącą typologii owoców, a następnie próbowali wiedzę zastosować w praktyce - czyli rozpoznać poszczególne typy owoców. Zajęcia w Katedrze Botaniki UP to już nasza tradycja.