Matura 2020'

Prosimy tegorocznych MATURZYSTÓW o regularne odczytywanie komunikatów przesyłanych na konta Librus!

ABSOLWENTÓW z lat ubiegłych prosimy o zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi na podane przez nich adresy mailowe!

Uwaga ! Proszę pamiętać o zabraniu na maturę MASECZKI - to warunek wejścia na salę egzaminacyjną!

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku:

Strony od 20200424 E8 EG EM Harmonogram3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla UCZNIÓW dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego podczas sesji wiosennej 2020 obowiązujące w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu:

Wytyczne dla uczniów CALOSC
Quiz o Irenie Szewińskiej

irena szewinska

Z okazji zbliżającej się 74. rocznicy urodzin Ireny Szewińskiej nasi uczniowie uczestniczyli w quizie, przygotowanym przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego: prof. A. Lenartowską, prof. S. Kwaśnik, prof. M. Kerste oraz pedagoga szkolnego - prof. M. Gronowskiego, o polskiej lekkoatletce ubiegłego stulecia. Uczniowie wykazali się szczegółową wiedzą o lekkoatletce. Zwycięzcą tej edycji quizu został Kamil Pacanowski (kl. 1p_E) oraz Joanna Wieczorek (kl. 1p_C).     
            Laureatom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom naszej zabawy serdecznie gratulujemy.

Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

Z ogromną przyjemnością przedstawiam wyniki Konkursu Wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Na dzień zakończenia konkursu, tj. 17.04.2020r. z tytułu wpłat na Fundusz Rady Rodziców wpłynęło łącznie 17 870 zł.

Zgodnie z regulaminem, nagrody otrzymują trzy klasy, które uzyskały najwyższą kwotę wpłat w przeliczeniu na jednego ucznia, a mianowicie:

1. klasa I p_E otrzyma 20% dokonanych wpłat, tj. 411,00 zł;

2. klasa I p_B otrzyma 15% dokonanych wpłat, tj. 270,75 zł;

3. klasa I p_A otrzyma 10% dokonanych wpłat, tj. 151,50 zł.

(Szczegółowe rozliczenie znajdziecie w zakładce 'Rada Rodziców')

W imieniu Rady Rodziców gratuluję zwycięzcom oraz dziękuję za wszystkie wpłaty.

Z poważaniem

Przewodnicząca RR 

Justyna Szak

Quiz o II wojnie światowej

zakończenie wojny

W 75 rocznicę kapitulacji Niemiec hitlerowskich uczniowie naszej szkoły brali udział w quizie o tematyce historii II wojny światowej przygotowany przez prof. S. Spornego oraz prof. M. Gronowskiego.

Największa wiedzą z tematyki zawartej w tej edycji quizu wykazała się Joanna Wieczorek (kl. 1p_C).

Gratulujemy!

Quiz o Stanisławie Barei

A 5003313 1495290097 9403.jpeg

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Już po raz kolejny uczestniczyli w quizowej zabawie. Tym razem wykazali się wiedzą o reżyserze Stanisławie Barei.  Podobnie jak w poprzednich zagadkach, również i tym razem nasi uczniowie wykazali się wszechstronną wiedzą. Informacje o Stanisławie Barei zebrali i opracowali: prof. J.  Danielewicz–Zujewska oraz prof. M. Gronowski.

Najszybciej prawidłowej odpowiedzi udzieliła Joanna Wieczorek (kl. 1p_C).

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z filmoteką tego reżysera...