Na co nauka i wykształcenie,
jeżeli im nie towarzyszy wychowanie,
to jest wyrobienie zdrowego sądu,
czujnego sumienia,
mężnej woli i hartu duszy?"

Jadwiga z Działyńskich Generałowa Zamoyska

 

  • Patronką naszej szkoły jest Generałowa Jadwiga Zamoyska. Jej ojcem był Tytus Działyński (1796-1861), działacz społeczny, twórca Biblioteki Kórnickiej, udziałowiec spółki "Bazar" oraz uczestnik powstań narodowych. Matka Jadwigi Celestyna z Zamoyskich (1804-1883) była żarliwą katoliczką, patriotką i działaczką społeczną.
  • Jadwiga Działyńska urodziła się w Warszawie, 4 lipca 1831 roku.
  • Dzieciństwo i młodość Jadwigi upłynęły w atmosferze patriotyzmu.
  • W 1852 r. wyszła za mąż za generała Władysława Zamoyskiego znanego polityka Hotelu Lambert. Z czworga ich dzieci pozostali przy życiu Władysław (1853 1924) i Maria(1860   1937).
  • W 1882 r. Jadwiga założyła w Kórniku Szkołę Domowej Pracy Kobiet. Celem tej instytucji było przygotowanie uczennic do życia rodzinnego w warunkach ich stanu, z dużym naciskiem na wychowanie patriotyczne i religijne. Szkoła wychowała kilka pokoleń Matek Polek.
  • W 1890 r. Jadwiga została zmuszona przez zaborcę pruskiego, przenieść szkołę do Kuźnic koło Zakopanego. Były to dobra jej syna Władysława, który kupił je w 1889 roku, dzięki czemu Tatry zostały zwrócone Polsce.

  • Hasło Jadwigi Zamoyskiej to : "Służyć Bogu służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie służąc Bogu".

 

  • Generałowa napisała kilka książek o tematyce religijno- wychowawczej: "O wychowaniu", "O pracy", "O miłości ojczyzny".
  • Jadwiga z Działyńskich Generałowa Zamoyska została odznaczona orderem Odrodzenia Polski. W 1921r została zastępczynią członka Kapituły orderu Odrodzenia Polski.
  • Zmarła w Kórniku, 4 listopada 1923 roku. Pochowano ją w krypcie rodziny Zamoyskich w miejscowym kościele parafialnym.