logo Salamandra male W11GA3P.jpg.700x700 q806 listopada 2020 r. odbył się etap szkolny konkursu przyrodniczego: Płazy i Gady Polski. Do rozwiązania testu przystąpili uczniowie z klas: 1B, 2g_B i 3B. Najwyższy wynik otrzymał - Marek Samson z 2g_B, drugie miejsce zajęła Katarzyna Adamska z 1B, a trzecie miejsce Agnieszka Jądrzyk z 3B oraz Julia Czochralska z 1B. GRATULUJEMY!

Etap wojewódzki odbędzie się wiosną. Już dziś życzymy powodzenia!

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra".