klasa psych. z jW środę przedstawiamy przyszłą klasę 1C, czyli psychologiczno-językową. Klasa będzie liczyć 28 osób i będzie podzielona na oddział 1C-1 (14 osób) z obowiązkowym drugim językiem hiszpańskim oraz oddział 1C-2 (14 osób) z drugim językiem do wyboru. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.lo25.pl/rekrutacjaklasa psych. C2

Przypominamy- Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:

  • od 17 maja do 21 czerwca br. (do godz. 15:00) – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisana przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami. Wszystkie odddziały z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych.

  • od 17 do 31 maja br. (do godz. 15:00) złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisana przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  wraz z dokumentami do szkoły ponadpodstawowej, oddziału dwujęzycznego. (termin sprawdzianu kompetencji językowych- 10 czerwca 2021r., godz. 14:00- kandydaci piszą test w szkole z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata)