biologia w terenieKlasa 1b ( biologiczno - chemiczna) wiedzę biologiczną zdobywa również poza salami lekcyjnymi, wykorzystując wspaniałe tereny w pobliżu szkoły.
10 czerwca w Parku Sołackim za pomocą kluczy do rozpoznawania drzew, uczniowie oznaczali poszczególne gatunki, a parę dni później - 15 czerwca -  w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego zdobywali wiedzę o konkretnych gatunkach drzew, ucząc się je rozpoznawać i klasyfikować. Zajęcia odbyły się pod opieką pani prof. E. Steciąg