rekrutacja22 lipca o godzinie 12:00 została wywieszona na terenie Szkoły lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

23 lipca - 30 lipca (23-29 lipca w godzinach 10:00-14:00, 30 lipca 10:00-15:00)   kandydaci zakwalifikowani składali następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
Wyniki egzaminów ósmoklasisty (oryginał)
2 fotografie (podpisane)
Karta zdrowia
Odpis aktu urodzenia (kserokopia) 
 

Kwestionariusz osobowy ( do pobrania https://www.lo25.pl/dokumenty )

Kwestionariusz prosimy drukować dwustronnie i wypełnić czytelnym pismem

Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli jest)