Sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego został przeprowadzony w poniedziałek 9.08.2021 r. o godz. 10:00.

Kandydaci, którzy przystępowali do testu kompetencji w rekrutacji podstawowej, nie przystępowali do testu ponownie - przepisany został wynik z pierwszego podejścia. 
Termin ogłoszenia wyników testu w rekrutacji uzupełniającej - środa 11.08 godz. 12:00