rekrutacja16 sierpnia o godzinie 12:00 została wywieszona na terenie Szkoły lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

17 sierpnia - 20 sierpnia  (17-19 sierpnia w godzinach 12:00-14:00; 20 sierpnia 12:00-15:00) kandydaci zakwalifikowani w postępowaniu uzupełniającym musieli złożyć następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
Wyniki egzaminów ósmoklasisty (oryginał)
2 fotografie (podpisane)
Karta zdrowia
Odpis aktu urodzenia (kserokopia) 
 

Kwestionariusz osobowy ( do pobrania https://www.lo25.pl/dokumenty )

Kwestionariusz prosimy drukować dwustronnie i wypełnić czytelnym pismem

Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli jest)

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostały 23 sierpnia 2021 r.