nabór pcssAbsolwenci szkół podstawowych składają dokumenty poprzez system nabór, poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące rekrutacji. Znajdą tam Państwo również dokładną instrukcję jak należy wypełnić i złożyć wniosek.

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

 

Kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  można składać w dniach 24.06 - 12.07.2022 r. w godzinach 11:00 - 13:00 w sekretariacie szkoły lub do godziny 14:00 w skrzynce podawczej znajdującej się na portierni, 12 lipca do godz. 15:00.