Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego- z Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:

  • od 16 maja do 20 czerwca br. (do godz. 15:00) – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisana przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami. Wszystkie odddziały z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych.

  •  od 16 do 31 maja br. (do godz. 15:00) złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisana przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  wraz z dokumentami do szkoły ponadpodstawowej, oddziału dwujęzycznego.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • od 24 czerwca do 12 lipca br. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2021 r. o godzinie 10:00.

 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 20 lipca do 1 sierpnia br. (do godz. 15:00) w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2022 r. (do godz. 13:00)

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

  • SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH do oddziałów dwujęzycznych - Kandydaci piszą test w szkole z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata. W gmachu XXV LO sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 10 czerwca br. o godzinie 14:00. Wyniki zostaną wprowadzone do systemu Nabór w dniu 17 czerwca. W tym samym dniu podana zostanie do wiadomości lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu.

  • 4 lipca 2022 r., godz. 10:00 - kandydaci piszą test w XXXVIII Dwujęzycznym LO w Poznaniu niezależnie od tego, która szkoła znajduje się najwyżej na liście preferencji kandydata (II termin¹). Wyniki zostaną wprowadzone do systemu Nabór w dniu 7 lipca br. W tym samym dniu podana zostanie do wiadomości lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

¹ II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:

  • od 3 sierpnia do 5 sierpnia br. (do godz. 15:00) – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisana przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 16 do 25 sierpnia br. (do godz. 15:00) w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 26 sierpnia 2022 r. (do godz. 13:00)

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

 

  • SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH do oddziałów dwujęzycznych - UWAGA!!! Nastąpiła zmiana terminu na 9 sierpnia 2022r., godz. 10:00 - kandydaci piszą test w szkole z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata. Kandydaci, którzy przystępowali do testu kompetencji w rekrutacji podstawowej, nie przystępują do testu ponownie - komisja rekrutacyjna przepisuje im wynik z pierwszego podejścia.

  • do 12 sierpnia br.- podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych