Zapraszamy do kontaktu  oraz do obejrzenia filmiku o naszej szkole https://www.youtube.com/watch?v=lnuQxQXB9-0 !

Drzwi otwarte: 25.03.23 r. (sobota) godz. 10:00 – 12:00 oraz 14.04.23r. (piątek) godz. 16:00 – 18:00

 

Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

Dodatkowe wymagania

1A teatralna

 

język polski

historia

angielski (kontynuacja)

hiszpański

 

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. j. obcy nowożytny

 

1B biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. chemia

 

1C psychologiczno-językowa

biologia

język angielski

angielski (kontynuacja)

hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. j. obcy nowożytny

 

1D dwujęzyczna biologiczno-geograficzna

biologia

geografia

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. biologia

4. geografia

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

1E lingwistyczna

 

geografia

język angielski

angielski (kontynuacja)

hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. j. obcy nowożytny

 

1F dziennikarska

 

historia

wiedza o społeczeństwie

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. historia

4. wiedza o społeczeństwie

 
1G geograficzno-matematyczna

geografia

matematyka

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. geografia

4. j. obcy nowożytny

 
1H informatyczno-językowa

język angielski

informatyka

angielski (kontynuacja)

niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. j. obcy nowożytny

4. informatyka